Więcej pomysłów od użytkownika かほり
Фотографии ANIME ARTS – 38 альбомов

Фотографии ANIME ARTS – 38 альбомов

And with a single touch from my hand, the stars exploded back into my sky. Right where they belong.

And with a single touch from my hand, the stars exploded back into my sky. Right where they belong.

Magical Flower Book

Magical Flower Book

theartofanimation: Cola

theartofanimation: Cola

Tặng cậu bài thơ Lục Du viết cho Đường Uyển  Hồng tô thủ,  Hoàng đằng tửu,  Mãn thành xuân sắc cung tường liễu.  Đông phong ác,  Hoan tình bạc.  Nhất hoài sầu tự,  Kỷ niên ly tác! Thác! Thác! Thác!  Xuân như cựu,  Nhân không sấu,  Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, Gian trì các.  Sơn minh tuy tại,  Cẩm thư nan thác. Mạc! Mạc! Mạc!

Tặng cậu bài thơ Lục Du viết cho Đường Uyển Hồng tô thủ, Hoàng đằng tửu, Mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, Hoan tình bạc. Nhất hoài sầu tự, Kỷ niên ly tác! Thác! Thác! Thác! Xuân như cựu, Nhân không sấu, Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, Gian trì các. Sơn minh tuy tại, Cẩm thư nan thác. Mạc! Mạc! Mạc!

〔 古风素材 〕 作者' 山鬼 °

〔 古风素材 〕 作者' 山鬼 °

And from a single touch from my hand, the stars exploded back into my sky. Right where they belong.

And from a single touch from my hand, the stars exploded back into my sky. Right where they belong.

Anime summer girl

Anime summer girl

Summer Gazebo - Thomas Kinkade

Summer Gazebo - Thomas Kinkade

The Art Of Animation, Linum7

The Art Of Animation, Linum7