Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego - Działanie I.1 Drogi Strona projektu: http://zmieniamy.lodzkie.pl/projekty/wzmocnienie-roli-szlaku-bursztynowego-i-innych-szlakow-tematycznych-w-zintegrowanym-produkcie-turystycznym-wojewodztwa-lodzkiego-dzialanie-i-1-drogi,9953,1020.php
11 Piny6 Obserwujący
Realizacja projektu jest jednym z najistotniejszych elementów zintegrowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego, ponieważ wykorzystuje istniejące zasoby dziedzictwa kulturowego o unikatowych wartościach (Szlak Bursztynowy, Szlak drewnianych kościółków typu wieluńskiego) do rozwoju funkcji turystycznych w regionie łódzkim, a tym samym minimalizuje ryzyko nietrafionych inwestycji związanych z infrastrukturą turystyczną.

Realizacja projektu jest jednym z najistotniejszych elementów zintegrowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego, ponieważ wykorzystuje istniejące zasoby dziedzictwa kulturowego o unikatowych wartościach (Szlak Bursztynowy, Szlak drewnianych kościółków typu wieluńskiego) do rozwoju funkcji turystycznych w regionie łódzkim, a tym samym minimalizuje ryzyko nietrafionych inwestycji związanych z infrastrukturą turystyczną.

Realizacja projektu jest jednym z najistotniejszych elementów zintegrowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego, ponieważ wykorzystuje istniejące zasoby dziedzictwa kulturowego o unikatowych wartościach (Szlak Bursztynowy, Szlak drewnianych kościółków typu wieluńskiego) do rozwoju funkcji turystycznych w regionie łódzkim, a tym samym minimalizuje ryzyko nietrafionych inwestycji związanych z infrastrukturą turystyczną.

Realizacja projektu jest jednym z najistotniejszych elementów zintegrowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego, ponieważ wykorzystuje istniejące zasoby dziedzictwa kulturowego o unikatowych wartościach (Szlak Bursztynowy, Szlak drewnianych kościółków typu wieluńskiego) do rozwoju funkcji turystycznych w regionie łódzkim, a tym samym minimalizuje ryzyko nietrafionych inwestycji związanych z infrastrukturą turystyczną.

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego - Działanie I.1 Drogi

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego - Działanie I.1 Drogi

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego - Działanie I.1 Drogi

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego - Działanie I.1 Drogi

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego.  Całkowita wartość projektu: 3 922 736,18 zł Całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 900 151,67 zł

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu: 3 922 736,18 zł Całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 900 151,67 zł

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego - Działanie I.1 Drogi. Data rozpoczęcia realizacji: 2008-10-01	 Data zakończenia realizacji: 2012-12-31

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego - Działanie I.1 Drogi. Data rozpoczęcia realizacji: 2008-10-01 Data zakończenia realizacji: 2012-12-31

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego

Realizacja projektu poprawiła poziom oraz stan zagospodarowania turystycznego w Powiecie Wieluńskim, dzięki czemu poprawiła  się jego atrakcyjność turystyczna.

Realizacja projektu poprawiła poziom oraz stan zagospodarowania turystycznego w Powiecie Wieluńskim, dzięki czemu poprawiła się jego atrakcyjność turystyczna.

Celem ogólnym Projektu "Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego" jest poprawa atrakcyjności województwa łódzkiego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania oraz zwiększenie spójności wewnętrznej regionu.

Celem ogólnym Projektu "Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego" jest poprawa atrakcyjności województwa łódzkiego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania oraz zwiększenie spójności wewnętrznej regionu.

Pinterest
Szukaj