More ideas from Hime
Tông trầm này được rất rất nhiều bạn yêu thích, điển hình là Công thức màu VSCO “ma mị” đen huyền bí đẹp này đã nhận được các phản hồi tích cực 22.996 lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng, hôm nay Công thức màu xin chia sẻ với các bạn công thức vsco tông …

Tông trầm này được rất rất nhiều bạn yêu thích, điển hình là Công thức màu VSCO “ma mị” đen huyền bí đẹp này đã nhận được các phản hồi tích cực 22.996 lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng, hôm nay Công thức màu xin chia sẻ với các bạn công thức vsco tông …

Instagram media by tropical.filters - I really love this filter omg but yeah. This finally isnt a requested filter haha. -  photos by @cvfes -  qotd - favorite candy? ☁️ aotd - m&m's

By tropical.filters - I really love this filter omg but yeah. This finally isnt a requested filter haha. - photos by - qotd - favorite candy? ☁️ aotd - m&m's

#freefilter This is a really cute filter that goes with most of the photos& goes best with pink tones (and lilac too), and with white too. Good for selfies, and super super cute for a feed. tag a friend qotd: single or taken? aotd: single free paid filters on @freefiltrs (fixing a problem now)

This is a really cute filter that goes with most of the photos& goes best with pink tones (and lilac too), and with white too. Good for selfies, and super super cute for a feed. tag a friend qotd: single or taken? aotd: single free paid filters on