WprostAnielsko
More ideas from WprostAnielsko
Horn references

fefbutts: “artist-refs: “Fantasy horn ref by Law-of-Murph ” *homestucks furiously reppining this for reference * ”

Related image

Related image

Cậu ấy là người sống có trật tự, nhìn có vẻ là người thích an phận nhưng lại có ước mơ và hoài bão rất lớn

Cậu ấy là người sống có trật tự, nhìn có vẻ là người thích an phận nhưng lại có ước mơ và hoài bão rất lớn