Więcej pomysłów od użytkownika Wojtek
flipchart grafiken - Google-Suche

flipchart grafiken - Google-Suche

Cyfrowa taksonomia Blooma - model Andrew Churchesa 2007

Cyfrowa taksonomia Blooma - model Andrew Churchesa 2007

Taksonomia Blooma - model Rexa Heera 2012

Taksonomia Blooma - model Rexa Heera 2012

Taksonomia Blooma, Krathwohla i Simpsona

Taksonomia Blooma, Krathwohla i Simpsona

Taksonomia Blooma - sfera kognitywna - przykład 2

Taksonomia Blooma - sfera kognitywna - przykład 2

Taksonomia Blooma - sfera kognitywna - przykłady pytań

Taksonomia Blooma - sfera kognitywna - przykłady pytań

Taksonomia Simpsona - sfera psychomotoryczna - przykład 3

Taksonomia Simpsona - sfera psychomotoryczna - przykład 3

Taksonomia Krathwohla - sfera afektywna - przykład 2

Taksonomia Krathwohla - sfera afektywna - przykład 2

Add Body, Hands, and Feet to Your Stick Men

Add Body, Hands, and Feet to Your Stick Men

Heute bin ich aber fleissig am üben #Visualisierung #Flipchart #Training

Heute bin ich aber fleissig am üben #Visualisierung #Flipchart #Training