Spółka cywilna

Tablica bloga pod adresem http://spółkacywilna.info . Znajdziesz tu materiały będące odpowiedzią na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej spółki - na przykład jak napisać umowę spółki cywilnej albo jak zlikwidować spółkę cywilną.
17 Pins7 Followers
Czy spółka komandytowa jest lepsza do prowadzenia działalności gospodarczej? Jeżeli zależy Ci na ograniczeniu odpowiedzialności za długi spółki to prawdopodobnie będzie lepszy wybór. Więcej informacji tutaj: http://spolkacywilna.info/czym-rozni-sie-spolka-cywilna-od-spolki-komandytowej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Kiedy warto wybrać spółkę cywilną do prowadzenia działalności

Jak napisać umowę spółki cywilnej? Aby umowa była ważna musi zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Niezbędne elementy umowy spółki cywilnej omawiam tutaj: http://spolkacywilna.info/tresc-najprostszej-umowy-spolki-cywilnej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Jak napisać umowę spółki cywilnej? Aby umowa była ważna musi zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Niezbędne elementy umowy spółki cywilnej omawiam tutaj: http://spolkacywilna.info/tresc-najprostszej-umowy-spolki-cywilnej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Spółka cywilna nie będzie dobrym wyborem dla prowadzenia działalności gospodarczej związanych z ryzykiem ze względu na zasady odpowiedzialności wspólników za długi tej spółki. Kiedy w takim razie będzie dobrym wyborem? Odpowiedź tutaj: http://spolkacywilna.info/kiedy-spolka-cywilna-to-dobry-wybor-dla-zorganizowania-dzialalnosci-gospodarczej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Kiedy warto wybrać spółkę cywilną do prowadzenia działalności

Spółka z o.o. różni się od spółki cywilnej w bardzo istotny sposób. Jedną z podstawowych różnic jest zakres odpowiedzialności ponoszonej przez wspólników za długi spółki. Więcej informacji tutaj: http://spolkacywilna.info/spolka-cywilna-a-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-czym-sie-roznia/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Kiedy warto wybrać spółkę cywilną do prowadzenia działalności

Zasadą w spółce cywilnej jest związek prawa do reprezentacji tej spółki z prawem do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Wspólnicy mogą jednak zmienić te zasady na 2 sposoby - poprzez zmianę umowy spółki cywilnej oraz poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały przez wszystkich wspólników tej spółki. Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/w-jaki-sposob-mozna-zmienic-zasady-reprezentacji-spolki-cywilnej/ .

Zmiana zasad reprezentacji spółki cywilnej - czy to mozliwe?

Reprezentowanie spółki cywilnej to oświadczania woli spółki cywilnej na zewnątrz - w szczególności wobec kontrahentów spółki cywilnej. Kto jest uprawniony do reprezentowania spółki cywilnej? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/zasady-reprezentacji-spolki-cywilnej/ .

W jaki sposób można zwołać zgromadzenie wspólników spółki z o.

Kto podejmuje decyzje w spółce cywilnej? W jaki sposób się to odbywa? W języku prawniczym podejmowanie decyzji w spółce cywilnej określa się jako prowadzenie spraw spółki cywilnej. W tym materiale przedstawiam jakie czynności wchodzą w zakres prowadzenia praw spółki. Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/jak-podejmuje-sie-decyzje-w-spolce-cywilnej-prowadzenie-spraw-spolki/ .

W jaki sposób można zwołać zgromadzenie wspólników spółki z o.

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za długi tej spółki na bardzo restrykcyjnych zasadach - odpowiedzialność obejmuje wszystkie długi spółki cywilnej, a dodatkowo ma charakter solidarny. Czy wspólnicy mogą zmienić zasady na jakich odpowiadają za długi spółki cywilnej? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/czy-wspolnicy-moga-zmienic-zasady-odpowiedzialnosci-za-dlugi-spolki-cywilnej/ .

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za długi tej spółki na bardzo restrykcyjnych zasadach - odpowiedzialność obejmuje wszystkie długi spółki cywilnej, a dodatkowo ma charakter solidarny. Czy wspólnicy mogą zmienić zasady na jakich odpowiadają za długi spółki cywilnej? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/czy-wspolnicy-moga-zmienic-zasady-odpowiedzialnosci-za-dlugi-spolki-cywilnej/ .

Wspólnicy odpowiadają za długi spółki cywilnej w sposób solidarny. Każdy ze wspólników odpowiedzialny jest za wszystkie długi w pełnej wysokości wobec wierzyciela tej spółki. Z drugiej strony każdy ze wspólników powinien spłacać długi spółki w równych częściach. Co zrobić jeżeli wspólnik został przymuszony do pokrycia długów w części większej niż powinna na niego przypaść? Więcej tutaj: http://spolkacywilna.info/rozliczenie-dlugow-regres-pomiedzy-wspolnikami-spolki-cywilnej/ .

Wspólnicy odpowiadają za długi spółki cywilnej w sposób solidarny. Każdy ze wspólników odpowiedzialny jest za wszystkie długi w pełnej wysokości wobec wierzyciela tej spółki. Z drugiej strony każdy ze wspólników powinien spłacać długi spółki w równych częściach. Co zrobić jeżeli wspólnik został przymuszony do pokrycia długów w części większej niż powinna na niego przypaść? Więcej tutaj: http://spolkacywilna.info/rozliczenie-dlugow-regres-pomiedzy-wspolnikami-spolki-cywilnej/ .

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Ten rodzaj odpowiedzialności ponoszonej przez wspólników spółki cywilnej jest bardzo korzystny dla wierzycieli - między innymi z uwagi na możliwość prowadzenia egzekucji przeciwko wszystkim wspólnikom łącznie. Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/solidarny-charakrer-odpowiedzialnosci-wspolnikow-dlugi-spolki-cywilnej/ .

Zmiana zasad reprezentacji spółki cywilnej - czy to mozliwe?

Odpowiedzialność za długi spółki jest jednym z podstawowych aspektów, które powinieneś uwzględnić przy wyborze spółki cywilnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Co powinieneś wiedzieć na ten temat? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/odpowiedzialnosc-za-dlugi-spolki-cywilnej-5-podstawowych-informacji/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info .

Odpowiedzialność za długi spółki jest jednym z podstawowych aspektów, które powinieneś uwzględnić przy wyborze spółki cywilnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Co powinieneś wiedzieć na ten temat? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/odpowiedzialnosc-za-dlugi-spolki-cywilnej-5-podstawowych-informacji/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info .

Jaki wkład mogą wnieść wspólnicy do spółki cywilnej? Zazwyczaj wkłady dzieli się na 2 kategorie: wkłady pieniężne i niepieniężne. W tym wpisie wyjaśniam jakie rodzaje wkładów mogą wnieść wspólnicy do spółki cywilnej. Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/wklad-mozna-wniesc-spolki-cywilnej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Wkład do spółki cywilnej - czy wspólnik musi wnieść go zawsze

Wspólnicy wnoszą wkłady do spółki cywilnej aby dostarczyć tej spółce majątku do zrealizowania celu stawianego przed spółką, zazwyczaj do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy jednak do każdej spółki muszą zostać wniesione wkłady? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/czy-wspolnik-musi-wnosic-wklad-do-spolki-cywilnej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Wkład do spółki cywilnej - czy wspólnik musi wnieść go zawsze

Wybierając spółkę cywilną do prowadzenia działalności gospodarczej powinieneś zdawać sobie sprawę z zakresu odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilne. Informacje na ten temat przedstawiam tutaj: http://spolkacywilna.info/wspolnicy-odpowiadaja-dlugi-spolki-cywilnej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Kiedy warto wybrać spółkę cywilną do prowadzenia działalności

Co wybrać - spółkę cywilną, czy spółkę jawną? Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie powinieneś poznać różnice pomiędzy tymi spółkami. Podstawowe różnice przedstawiam tutaj: http://spolkacywilna.info/czym-rozni-sie-spolka-cywilna-spolki-jawnej/  Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Kiedy warto wybrać spółkę cywilną do prowadzenia działalności

Czy wiesz w jaki sposób podpisać umowę spółki cywilnej? Czy aby założyć spółkę cywilną trzeba udać się do notariusza? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/jakiej-formie-powinna-zostac-zawarta-umowa-spolki-cywilnej/  Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Czy wiesz w jaki sposób podpisać umowę spółki cywilnej? Czy aby założyć spółkę cywilną trzeba udać się do notariusza? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/jakiej-formie-powinna-zostac-zawarta-umowa-spolki-cywilnej/ Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Pinterest
Search