Pinterest • Światowy katalog pomysłów

prawo

117 Piny8 Obserwujący

Wszyscy wspólnicy uczestniczą w pokrywaniu straty spółki jawnej w równym stopniu, niezależnie od zakresu ich zaangażowania w sprawy spółki. Pamiętaj jednak, ze sposób pokrywania straty w spółce jawnej może zostać zmieniony w umowie spółki jawnej. Pełna treść wpisu tutaj: http://spolkajawna.pl/zasady-pokrywania-straty-w-spolce-jawnej/ . Więcej informacji na temat spółki jawnej znajdziesz na blogu http://spolkajawna.pl/

3

Na jaki okres można podpisać umowę najmu okazjonalnego mieszkania? Czy umowa najmu okazjonalnego różni się czymś w tej kwestii od zwykłej umowy najmu?. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz tutaj: http://umowanajmu.info/na-jak-dlugo-mozna-podpisac-umowe-najmu-okazjonalnego-mieszkania/ .

Aby zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogło skutecznie podejmować uchwały konieczne jest zwołanie tego zgromadzenia w odpowiednim terminie. Co powinieneś wiedzieć na ten temat? Odpowiedź tutaj: http://spolkazoo.info/w-jakim-terminie-nalezy-zwolac-zgromadzenie-wspolnikow-spolki-z-o-o/ . Więcej informacji o spółce zoo znajdziesz na blogu http://spolkazoo.info

Kodeks spółek handlowych przewiduje 3 sposoby zwoływania zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy umowa spółki z o.o. może przewidywać inne sposoby zapraszania wspólników do udziału w zgromadzeniu? Co powinieneś wiedzieć na ten temat? Odpowiedź tutaj: http://spolkazoo.info/czy-umowa-spolki-z-o-o-moze-przewidywac-inne-sposoby-zawiadamiana-o-zgromadzeniu-wspolnikow/ . Więcej informacji o spółce zoo znajdziesz na blogu http://spolkazoo.info

Czy zawsze dla prowadzenia obrad przez zgromadzenie wspólników konieczne jest jego wcześniejsze formalne zwołanie? Nie, istnieje możliwość prowadzenia przez wspólników obrad i podejmowania uchwał bez jego wcześniejszego zwołania pod pewnymi warunkami. Więcej informacji tutaj: http://spolkazoo.info/nieformalne-zwolanie-zgromadzenia-wspolnikow-spolki-z-o-o/ . Więcej informacji o spółce zoo znajdziesz na blogu http://spolkazoo.info

Sprzeciw któregokolwiek ze wspólników blokuje możliwość prowadzenia obrad przez tzw. nieformalne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W jaki sposób wnieść sprzeciw? Odpowiedź tutaj: http://spolkazoo.info/sprzeciw-wspolnika-odnosnie-odbycia-zgromadzenia-wspolnikow-spolki-z-o-o-bez-formalnego-zwolania/ . Więcej informacji o spółce zoo znajdziesz na blogu http://spolkazoo.info

Zwołanie zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wysłania zaproszenia do udziału w tym zgromadzeniu najpóźniej na 2 tygodnie przed dniem zgromadzenia. Jaką treść ma takie zaproszenie? Odpowiedź tutaj: http://spolkazoo.info/jak-sformulowac-zaproszenie-do-udzialu-w-zgromadzeniu-wspolnikow-spolki-z-o-o/ . Więcej informacji o spółce zoo znajdziesz na blogu http://spolkazoo.info

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników nie musi mieć nieograniczonego zakresu. Wspólnik może upoważnić pełnomocnika tylko do uczestnictwa w zgromadzeniu albo do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Więcej informacji tutaj: http://spolkazoo.info/jaki-zakres-moze-miec-pelnomocnictwo-do-udzialu-w-zgromadzeniu-wspolnikow-spolki-z-o-o/ . Więcej informacji o spółce zoo znajdziesz na blogu http://spolkazoo.info

Wspólnik nie musi osobiście uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedź tutaj: http://spolkazoo.info/pelnomocnictwo-do-udzialu-w-zgromadzeniu-wspolnikow-kto-moze-byc-pelnomocnikiem/ . Więcej informacji o spółce zoo znajdziesz na blogu http://spolkazoo.info

Wspólnik nie musi osobiście uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedź tutaj: http://spolkazoo.info/w-jakiej-formie-nalezy-udzielic-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-zgromadzeniu-wspolnikow-spolki-z-o-o/ . Więcej informacji o spółce zoo znajdziesz na blogu http://spolkazoo.info