Wojciech Rudzki

Wojciech Rudzki

Wojciech Rudzki
More ideas from Wojciech
Zasadą w spółce cywilnej jest związek prawa do reprezentacji tej spółki z prawem do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Wspólnicy mogą jednak zmienić te zasady na 2 sposoby - poprzez zmianę umowy spółki cywilnej oraz poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały przez wszystkich wspólników tej spółki. Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/w-jaki-sposob-mozna-zmienic-zasady-reprezentacji-spolki-cywilnej/ .

Zmiana zasad reprezentacji spółki cywilnej - czy to mozliwe?

Reprezentowanie spółki cywilnej to oświadczania woli spółki cywilnej na zewnątrz - w szczególności wobec kontrahentów spółki cywilnej. Kto jest uprawniony do reprezentowania spółki cywilnej? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/zasady-reprezentacji-spolki-cywilnej/ .

Kto i jak podejmuje decyzje w spółce cywilnej?

Kto podejmuje decyzje w spółce cywilnej? W jaki sposób się to odbywa? W języku prawniczym podejmowanie decyzji w spółce cywilnej określa się jako prowadzenie spraw spółki cywilnej. W tym materiale przedstawiam jakie czynności wchodzą w zakres prowadzenia praw spółki. Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/jak-podejmuje-sie-decyzje-w-spolce-cywilnej-prowadzenie-spraw-spolki/ .

Kto i jak podejmuje decyzje w spółce cywilnej?

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za długi tej spółki na bardzo restrykcyjnych zasadach - odpowiedzialność obejmuje wszystkie długi spółki cywilnej, a dodatkowo ma charakter solidarny. Czy wspólnicy mogą zmienić zasady na jakich odpowiadają za długi spółki cywilnej? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/czy-wspolnicy-moga-zmienic-zasady-odpowiedzialnosci-za-dlugi-spolki-cywilnej/ .

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za długi tej spółki na bardzo restrykcyjnych zasadach - odpowiedzialność obejmuje wszystkie długi spółki cywilnej, a dodatkowo ma charakter solidarny. Czy wspólnicy mogą zmienić zasady na jakich odpowiadają za długi spółki cywilnej? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/czy-wspolnicy-moga-zmienic-zasady-odpowiedzialnosci-za-dlugi-spolki-cywilnej/ .

Wspólnicy odpowiadają za długi spółki cywilnej w sposób solidarny. Każdy ze wspólników odpowiedzialny jest za wszystkie długi w pełnej wysokości wobec wierzyciela tej spółki. Z drugiej strony każdy ze wspólników powinien spłacać długi spółki w równych częściach. Co zrobić jeżeli wspólnik został przymuszony do pokrycia długów w części większej niż powinna na niego przypaść? Więcej tutaj: http://spolkacywilna.info/rozliczenie-dlugow-regres-pomiedzy-wspolnikami-spolki-cywilnej/ .

Wspólnicy odpowiadają za długi spółki cywilnej w sposób solidarny. Każdy ze wspólników odpowiedzialny jest za wszystkie długi w pełnej wysokości wobec wierzyciela tej spółki. Z drugiej strony każdy ze wspólników powinien spłacać długi spółki w równych częściach. Co zrobić jeżeli wspólnik został przymuszony do pokrycia długów w części większej niż powinna na niego przypaść? Więcej tutaj: http://spolkacywilna.info/rozliczenie-dlugow-regres-pomiedzy-wspolnikami-spolki-cywilnej/ .

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Ten rodzaj odpowiedzialności ponoszonej przez wspólników spółki cywilnej jest bardzo korzystny dla wierzycieli - między innymi z uwagi na możliwość prowadzenia egzekucji przeciwko wszystkim wspólnikom łącznie. Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/solidarny-charakrer-odpowiedzialnosci-wspolnikow-dlugi-spolki-cywilnej/ .

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Ten rodzaj odpowiedzialności ponoszonej przez wspólników spółki cywilnej jest bardzo korzystny dla wierzycieli - między innymi z uwagi na możliwość prowadzenia egzekucji przeciwko wszystkim wspólnikom łącznie. Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/solidarny-charakrer-odpowiedzialnosci-wspolnikow-dlugi-spolki-cywilnej/ .

Odpowiedzialność za długi spółki jest jednym z podstawowych aspektów, które powinieneś uwzględnić przy wyborze spółki cywilnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Co powinieneś wiedzieć na ten temat? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/odpowiedzialnosc-za-dlugi-spolki-cywilnej-5-podstawowych-informacji/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info .

Odpowiedzialność za długi spółki jest jednym z podstawowych aspektów, które powinieneś uwzględnić przy wyborze spółki cywilnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Co powinieneś wiedzieć na ten temat? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/odpowiedzialnosc-za-dlugi-spolki-cywilnej-5-podstawowych-informacji/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info .

Jaki wkład mogą wnieść wspólnicy do spółki cywilnej? Zazwyczaj wkłady dzieli się na 2 kategorie: wkłady pieniężne i niepieniężne. W tym wpisie wyjaśniam jakie rodzaje wkładów mogą wnieść wspólnicy do spółki cywilnej. Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/wklad-mozna-wniesc-spolki-cywilnej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Wkład do spółki cywilnej - czy wspólnik musi wnieść go zawsze

Wspólnicy wnoszą wkłady do spółki cywilnej aby dostarczyć tej spółce majątku do zrealizowania celu stawianego przed spółką, zazwyczaj do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy jednak do każdej spółki muszą zostać wniesione wkłady? Ten wpis pochodzi z bloga o spółce cywilnej, jego pełną treść znajdziesz tutaj: http://spolkacywilna.info/czy-wspolnik-musi-wnosic-wklad-do-spolki-cywilnej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Wkład do spółki cywilnej - czy wspólnik musi wnieść go zawsze

Jak napisać umowę spółki cywilnej? Aby umowa była ważna musi zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Niezbędne elementy umowy spółki cywilnej omawiam tutaj: http://spolkacywilna.info/tresc-najprostszej-umowy-spolki-cywilnej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info

Jak napisać umowę spółki cywilnej? Aby umowa była ważna musi zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Niezbędne elementy umowy spółki cywilnej omawiam tutaj: http://spolkacywilna.info/tresc-najprostszej-umowy-spolki-cywilnej/ . Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz na blogu http://spolkacywilna.info