Waza z motywem tanecznego kręgu, proj. Jan Szczepkowski, Fabryka fajansów J. Niedźwiecki i S-ka, 1907, kolekcja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Vase with a dance circle motif, designed by Jan Szczepkowski, manufactured by J. Niedźwiecki & Co., 1907, Historical Museum of the City of Kraków collection

Vase with a dance circle motif - Objects

Figurka śpiewającej małpy – z serii „Małpia orkiestra”, wg modelu Johanna Joachima Kaendlera i Petera Reinickego, ok. 1765, Miśnia, kolekcja Zamku Królewskiego na Wawelu / Statuette of a Singing Monkey of the “Monkey Orchestra” series, based on Johann Joachim Kändler and Peter Reinicke’s model, ca. 1765, Meissen, Wawel Royal Castle collection

Statuette of a Singing Monkey of the “Monkey Orchestra” series - Objects

Naczynie kuliste z leżącą postacią na wylewie, 1000–1476 n.e., kultura Chancay, Peru, kolekcja Muzeum Archeologicznego w Krakowie / Anthropomorphic vessel, 11th–15th century, Peru, Archaeological Museum in Kraków collection

Naczynie kuliste z leżącą postacią na wylewie, 1000–1476 n.e., kultura Chancay, Peru, kolekcja Muzeum Archeologicznego w Krakowie / Anthropomorphic vessel, 11th–15th century, Peru, Archaeological Museum in Kraków collection

Naczynie apteczne majolikowe typu „albarello”, poł. XVI w., Włochy, kolekcja Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie / Apothecary majolica vessel - “albarello”, 16th century, Italy, The Museum of Pharmacy at the Jagiellonian University Medical College in Kraków collection

Naczynie apteczne majolikowe typu „albarello”, poł. XVI w., Włochy, kolekcja Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie / Apothecary majolica vessel - “albarello”, 16th century, Italy, The Museum of Pharmacy at the Jagiellonian University Medical College in Kraków collection

Dzban apteczny majolikowy, 1706, Włochy, kolekcja Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie / Majolica apothecary vessel, 1706, Italy, The Museum of Pharmacy at the Jagiellonian University Medical College in Kraków collection

Dzban apteczny majolikowy, Włochy, kolekcja Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie / Majolica apothecary vessel, Italy, The Museum of Pharmacy at the Jagiellonian University Medical College in Kraków collection

Solniczka porcelanowa z figurką Murzynki z koszem, Johann Friedrich Eberlein, 1741, Miśnia, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce / Porcelain salt cellar with a figure of black women with a basket, Johann Friedrich Eberlein, 1741, Meissen, Kraków Salt Works Museum in Wieliczka collection

Porcelain salt cellar with a figure of black women with a basket - Objects

Pelike czerwonofigurowa, IV w. p.n.e., Kercz, kolekcja Muzeum Archeologicznego w Krakowie / Red-figure pelike, 4th century B.C., Kerch, Archaeological Museum in Kraków collection

The clay red-figure vessel comes from Kerch — a Greek colony situated on the Black Sea. It was made in the so-called Kerch style and is dated back to the.

Wazka typu „kantharos”, ok. 1815, Korzec, kolekcja Muzeum Okręgowego w Tarnowie / Small vase “kantharos”, ca. 1815, Korzec, District Museum in Tarnów collection

In the Korzec collection in Tarnów, which numbers 450 inventory items, a small vase of the kantharos type deserves special attention.

Imbryk, ok. 1720, dek. mal.1748–50, Miśnia, kolekcja Zamku Królewskiego na Wawelu / Teapot, ca. 1720, painting decoration: 1748-50, Meissen, Wawel Royal Castle collection

Teapot with lid - Objects

Pinterest
Search