More ideas from zz
This embroidery appeared on the Dior Gown that was chosen as the 'Dress of the Year 2012' at the Bath Fashion Museum. © Sonia Kolesnikov-Jessop ~artist.

Founded in the by Albert and Marie-Louise Lesage, who had taken over an embroidery workshop that supplied the first great names in couture (Frederick Worth, Jean Paquin and Madeleine Vionnet), the Maison Lesage quickly made a name for itself.

Neuester Bauart 3d Stickerei Spitze Hochzeit von Qualitylace1

Items similar to Latest design embroidery lace wedding lace fabric fashion floral lace fabric bridal dress lace on Etsy

❁ Follow Pinterest : axietysp

❁ Follow Pinterest : axietysp

- @slothyun !

- @slothyun !

☁️

My Photos, Daisy, Landscapes, Margarita Flower, Bellis Perennis, Daisies

Những gì của tôi, tôi cho bạn, bạn có thể mang đi. Nhưng tôi không cho, bạn không nên trách tôi, càng không thể cướp đi. Đối xử tốt với bạn thì bạn nên trân trọng, chứ không phải cảm thấy đấy là lẽ đương nhiên. Vậy mà có quá nhiều người lại không hiểu được đạo lý này.

Những gì của tôi, tôi cho bạn, bạn có thể mang đi. Nhưng tôi không cho, bạn không nên trách tôi, càng không thể cướp đi. Đối xử tốt với bạn thì bạn nên trân trọng, chứ không phải cảm thấy đấy là lẽ đương nhiên. Vậy mà có quá nhiều người lại không hiểu được đạo lý này.

♡ @yadomis ♡

♡ @yadomis ♡

Aesthetic Grunge, Alaska, Ghosts, Composition, Feminine, Photoshop, Daughters, Girly