weroniczka p
More ideas from weroniczka
Yusef Zuleykha - Miniature (illuminated manuscript) - Wikipedia, the free encyclopedia

The seduction of Yusuf from a copy of Sadi's Bustan that was prepared for Sultan Husayn Mirza at Heret in cm paper in ink, color, the National library in Cairo. It is the biblical and Koranic story of Joseph and Potiphars wife known as Zulaykha.

Hs 2505: Speculum humanae salvationis (Westfalen od. Köln, um 1360)

Hs 2505: Speculum humanae salvationis (Westfalen od. Köln, um 1360)

‘Calvary’ Craigie Aitchison (1926-2009)  ‘Calvary’ Craigie Aitchison (1926-2009); Capel Margaret Sant, Cadeirlan  Truro, Cernyw.  Pedwar llun, ac yn gefndir i’r pedwar mae cadernid mawr y mynydd:  Codaf fy llygaid tua’r mynyddoedd; o ble daw cymorth i mi?  Daw fy nghymorth oddi wrth yr Arglwydd,  creawdwr nefoedd a daear. (Salm 121:1,2 BCN)  Pedwar llun, dau leidr, y naill a’r llall yn llipa - wedi darfod mae’r  ddau. Rhyngddynt, Iesu. Iesu croeshoeliedig, ond byw. Yn wahanol iawn i’r  ddau…

‘Calvary’ Craigie Aitchison (1926-2009) ‘Calvary’ Craigie Aitchison (1926-2009); Capel Margaret Sant, Cadeirlan Truro, Cernyw. Pedwar llun, ac yn gefndir i’r pedwar mae cadernid mawr y mynydd: Codaf fy llygaid tua’r mynyddoedd; o ble daw cymorth i mi? Daw fy nghymorth oddi wrth yr Arglwydd, creawdwr nefoedd a daear. (Salm 121:1,2 BCN) Pedwar llun, dau leidr, y naill a’r llall yn llipa - wedi darfod mae’r ddau. Rhyngddynt, Iesu. Iesu croeshoeliedig, ond byw. Yn wahanol iawn i’r ddau…