123rate.com - narzędzie do szybkiego dawania i otrzymywania informacji zwrotnych // a tool for giving and receiving feedback in seconds

123rate.com - narzędzie do szybkiego dawania i otrzymywania informacji zwrotnych // a tool for giving and receiving feedback in seconds

www.campuscout.com - aplikacja umożliwiająca wyszukiwanie programu studiów dopasowanego do zaintreresowań // app that allows you to choose programme of studies tailored to your interests

www.campuscout.com - aplikacja umożliwiająca wyszukiwanie programu studiów dopasowanego do zaintreresowań // app that allows you to choose programme of studies tailored to your interests

www.efarmed.pl - baza wiedzy medyczno-farmaceutycznej // base of medical and pharmaceutical knowledge

www.efarmed.pl - baza wiedzy medyczno-farmaceutycznej // base of medical and pharmaceutical knowledge

www.lokter.pl - aplikacja do tworzenia gier i zabaw w przestrzeni miejskiej // app for creating games and other activities in the urban space

www.lokter.pl - aplikacja do tworzenia gier i zabaw w przestrzeni miejskiej // app for creating games and other activities in the urban space

europeanpioneers.eu/en/apply - formularz wypełniania wniosków online dla programu EuropeanPioneers // online application form for EuropeanPioneers accelerator

europeanpioneers.eu/en/apply - formularz wypełniania wniosków online dla programu EuropeanPioneers // online application form for EuropeanPioneers accelerator

www.profiantwort.de - platforma umożliwiająca komunikację ekspertów z osobami szukającymi doradztwa // communication platform for people seeking advice from various experts

www.profiantwort.de - platforma umożliwiająca komunikację ekspertów z osobami szukającymi doradztwa // communication platform for people seeking advice from various experts

www.mobilejob.com - aplikacja zapewniająca profesjonalną rekrutację pracowników za pomocą SMS // app for professional employees recruitment via SMS

www.mobilejob.com - aplikacja zapewniająca profesjonalną rekrutację pracowników za pomocą SMS // app for professional employees recruitment via SMS

www.taxtube.pl - aplikacja publikacji szkoleń podatkowych online // app for online publication of taxation trainings

www.taxtube.pl - aplikacja publikacji szkoleń podatkowych online // app for online publication of taxation trainings

www.wydawnictwo.bauer.pl - aplikacja wewnętrzna Klienta do obsługi rejestracji zdarzeń w drukarni // app for confirmation management in printing plants

www.wydawnictwo.bauer.pl - aplikacja wewnętrzna Klienta do obsługi rejestracji zdarzeń w drukarni // app for confirmation management in printing plants

www.gruparmf.pl - aplikacja wewnętrzna Klienta do zarządzania zleceniami marketingowymi // app for management of marketing orders

www.gruparmf.pl - aplikacja wewnętrzna Klienta do zarządzania zleceniami marketingowymi // app for management of marketing orders

Pinterest • Światowy katalog pomysłów
Szukaj