Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Cytaty biblijne

Plakaty z cytatami biblijnymi
90 Piny30 Obserwujący

Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! https://wbiblii.pl/szukaj/Syr2,6

3

Zapisane przez

wBiblii.pl

Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! https://wbiblii.pl/szukaj/Mk10,9

3
1

Zapisane przez

wBiblii.pl

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. https://wbiblii.pl/szukaj/Jk2,17

3
1

Zapisane przez

wBiblii.pl

Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. https://wbiblii.pl/szukaj/Ps62,2

2

Zapisane przez

wBiblii.pl

wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz https://wbiblii.pl/szukaj/Ps50,15

2

Zapisane przez

wBiblii.pl

Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości*. https://wbiblii.pl/szukaj/Mdr7,7

2

Zapisane przez

wBiblii.pl

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? https://wbiblii.pl/szukaj/Jk2,5

2

Zapisane przez

wBiblii.pl

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. https://wbiblii.pl/szukaj/Wj23,20

1
1

Zapisane przez

wBiblii.pl

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili. https://wbiblii.pl/szukaj/Hbr4,16

1

Zapisane przez

wBiblii.pl

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. https://wbiblii.pl/szukaj/J6,68

1

Zapisane przez

wBiblii.pl