Martyna Edyta

Martyna Edyta

twitter.com/thehatersview
Warszawa, Poland / Hippi, med student, feminist
Martyna Edyta