Laidotuvių vėliava su Lietuvos, Lenkijos ir Habsburgų herbais, 1631. Karališkosios pilies arsenalas, Stokholmas. / Funeral flag with the coat of arms of Poland, the Grand Duchy of Lithuania and Habsburg family, 1631. Livrustkammaren, Stockholm.

Laidotuvių vėliava su Lietuvos, Lenkijos ir Habsburgų herbais, 1631. Karališkosios pilies arsenalas, Stokholmas. / Funeral flag with the coat of arms of Poland, the Grand Duchy of Lithuania and Habsburg family, 1631. Livrustkammaren, Stockholm.

Aleksandro Jogailaičio (1461–1506) taurė, 1501–1502. Collegium Maius, Jogailos universiteto muziejus, Krokuva. / Glass goblet of Alexander Jagiellon (1461–1506), 1501–1502. Jagiellonian University Museum – Collegium Maius, Cracow.

/ Glass goblet of Alexander Jagiellon Jagiellonian University Museum – Collegium Maius, Cracow.

Koklis su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbu, XV a. II p. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Stove tile with the coat of arms of the Grand Duchy of Lithuania, late 15th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Koklis su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbu, XV a. II p. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Stove tile with the coat of arms of the Grand Duchy of Lithuania, late 15th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Kvadratinis koklis su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbu, XVI a. vid. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Square stove tile with the coat of arms of the Grand Duchy of Lithuania, mid-16th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Kvadratinis koklis su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbu, XVI a. vid. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Square stove tile with the coat of arms of the Grand Duchy of Lithuania, mid-16th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Gobelenas iš Žygimanto Augusto kolekcijos su Lietuvos ir Lenkijos herbais, 1555. Jano van Tieghemo dirbtuvės, Briuselis. Krokuvos Vavelio karališkoji pilis. / Tapestry with the coats of arms of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. From the collection of king Sigismund Augustus, 1555. Jan van Tieghem’s workshop, Brussels. Wawel Royal Castle, Cracow.

Gobelenas iš Žygimanto Augusto kolekcijos su Lietuvos ir Lenkijos herbais, 1555. Jano van Tieghemo dirbtuvės, Briuselis. Krokuvos Vavelio karališkoji pilis. / Tapestry with the coats of arms of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. From the collection of king Sigismund Augustus, 1555. Jan van Tieghem’s workshop, Brussels. Wawel Royal Castle, Cracow.

Herbinis koklis, XV a. II p. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Armorial stove tile, late 15th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Herbinis koklis, XV a. II p. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Armorial stove tile, late 15th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Kampinis koklis su Sapiegų giminės herbu, raidėmis L(eo) S(apieha) C(anclerz) W(ielkiego) X(ięstwa) L(itewskiego), užrašu Anno D(omi)ni ir 1616 m. data Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas V. Abramauskas. / Stove tile with the coat of arms of the Sapieha family, and inscription reading: Lew Sapieha, Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania, 1616. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania. Currently on…

Kampinis koklis su Sapiegų giminės herbu, raidėmis L(eo) S(apieha) C(anclerz) W(ielkiego) X(ięstwa) L(itewskiego), užrašu Anno D(omi)ni ir 1616 m. data Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas V. Abramauskas. / Stove tile with the coat of arms of the Sapieha family, and inscription reading: Lew Sapieha, Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania, 1616. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania. Currently on…

Karnizinis kampinis koklis su augalo motyvu ir Sforcų giminės herbu, XVI a. vid. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Corner cornice stove tile with foliate decoration and the Sforza family coat of arms, mid-16th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Karnizinis kampinis koklis su augalo motyvu ir Sforcų giminės herbu, XVI a. vid. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Corner cornice stove tile with foliate decoration and the Sforza family coat of arms, mid-16th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Sandriko fragmentas su Vazų herbu, apjuostu Aukso Vilnos ordino grandine, XVII a. I p. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Piece of a pediment with the Vasa coat of arms, encircled by the chain of the Order of the Golden Fleece, early 17th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Sandriko fragmentas su Vazų herbu, apjuostu Aukso Vilnos ordino grandine, XVII a. I p. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Piece of a pediment with the Vasa coat of arms, encircled by the chain of the Order of the Golden Fleece, early 17th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Karūninis koklis su skydininko laikomu Lenkijos herbu ir Žygimanto Senojo inicialu S (Sigismundus), XVI a. II ketv. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Šiuo metu eksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Stove tile with a shield holder bearing the coat of arms of Poland (Eagle) and the letter S (the initial of Sigismund the Old), 2nd qtr. of the 16th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Currently on display.

Renaissance Stove tile with a shield holder bearing the coat of arms of Poland (Eagle) and the letter S (the initial of Sigismund the Old) by Anonymous, second quarter of the century, Valdovų rūmai

Herbinis koklis, XV a. II p. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Neeksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Armorial stove tile, late 15th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Not on display.

Herbinis koklis, XV a. II p. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius. Neeksponuojamas. Fotografas Vytautas Abramauskas. / Armorial stove tile, late 15th c. National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Vilnius. Not on display.

Pinterest
Search