Łukasz Wrona
More ideas from Łukasz
El 17 de julio de 1936 se iniciaba la sublevación en los territorios que formaban el Protectorado Español en Marruecos. En días sucesivos, la rebelión se extendió a varias guarniciones instaladas e...

The Spanish Civil War - Military Conflict Development ( in Spanish- Translator Option available)

Alfons I skierował się ku Lizbonie. Siły były jednak zbyt słabe aby zdobyć tak wielkie miasto, zaopatrywane przez Maurów od strony morza. Z pomocą Alfonsowi przybyły wojska krzyżowców( II krucjata). Flota przewożąca 13 000 krzyżowców opuściła angielski port Dartmouth, kierując się ku Galicji. Wojska krzyżowców składały się z Niemców, Normanów, Szkotów, Fryzów, Flamandów i Anglików. Trwające 4 miesiące oblężenie zakończyło się w końcu kapitulacją Maurów 27 października 1147.

King Afonso I (First King of Portugal) - - At the Siege of Lisbon

Cud Ourique: In the legend, Afonso is visited before the battle by an old man who saw in a dream that Henriques would be victorious because God would intervene in his favour. He advised the nobleman to leave the encampment alone when he heard the bell of the local chapel.[8] Riding off he was surprised by a ray of light that showed him the sign of the cross and Jesus Christ on a crucifix. Afonso Henriques knelt in its presence and heard the voice of Christ who told him he would defet Moors.

Cud Ourique: In the legend, Afonso is visited before the battle by an old man who saw in a dream that Henriques would be victorious because God would intervene in his favour. He advised the nobleman to leave the encampment alone when he heard the bell of the local chapel.[8] Riding off he was surprised by a ray of light that showed him the sign of the cross and Jesus Christ on a crucifix. Afonso Henriques knelt in its presence and heard the voice of Christ who told him he would defet Moors.

Bitwa pod Ourique – starcie zbrojne, które miało miejsce w dniu 25 lipca 1139 r. w rejonie miasta Ourique w regionie Alentejo w południowej Portugalii w trakcie Rekonkwisty. Walczyły ze sobą wojska portugalskiego hrabiego Alfonsa I i oddziały Almorawidów pod wodzą Ali ibn Jusufa. Bitwa zakończyła się zwycięstwem chrześcijan. Cud.

Bitwa pod Ourique – starcie zbrojne, które miało miejsce w dniu 25 lipca 1139 r. w rejonie miasta Ourique w regionie Alentejo w południowej Portugalii w trakcie Rekonkwisty. Walczyły ze sobą wojska portugalskiego hrabiego Alfonsa I i oddziały Almorawidów pod wodzą Ali ibn Jusufa. Bitwa zakończyła się zwycięstwem chrześcijan. Cud.

Alfons I port. Afonso Henriques, nazywany Zdobywcą (ur. 25 lipca 1109, zm. 6 grudnia 1185 w Coimbra) – syn Henryka Burgundzkiego i Teresy, pierwszy król Portugalii, od 26 lipca 1139, pobił matkę i jej kochanka (hrabinę Portucale) pod S. Mamedę w 1128. Po wygranej z Maurami znaczącej bitwie pod Ourique w 1139 Alfons Henriques zaczął tytułować się królem. Jednak tytuł królewski został użyty po raz pierwszy oficjalnie w relacjach zewnętrznych w roku 1143 w traktacie z Zamory zawartym z Alfonsem…

Alfons I port. Afonso Henriques, nazywany Zdobywcą (ur. 25 lipca 1109, zm. 6 grudnia 1185 w Coimbra) – syn Henryka Burgundzkiego i Teresy, pierwszy król Portugalii, od 26 lipca 1139, pobił matkę i jej kochanka (hrabinę Portucale) pod S. Mamedę w 1128. Po wygranej z Maurami znaczącej bitwie pod Ourique w 1139 Alfons Henriques zaczął tytułować się królem. Jednak tytuł królewski został użyty po raz pierwszy oficjalnie w relacjach zewnętrznych w roku 1143 w traktacie z Zamory zawartym z Alfonsem…

Rajmund z Burgundii, przybył razem z Henrykiem i otrzymał Urrarkę za żonę; brat papieża Kaliksta II (Wormacja 1122).

Raymond of Burgundy (c. 1070 – 24 May was the ruler of Galicia from about 1090 until his death. He was the fourth son of Count William I of Burgundy and Stephanie. ------ and grandfather