Komisja Europejska w Polsce

Komisja Europejska w Polsce

ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
Komisja Europejska to 28 komisarzy, ale też służba cywilna. Jesteśmy częścią DG COMM, ale pracujemy dla Was w Warszawie i we Wrocławiu.
Komisja Europejska w Polsce