Więcej pomysłów od użytkownika Q
Khi 12 chòm sao là hiện thân của những con quái vật vô cùng đáng sợ

Khi 12 chòm sao là hiện thân của những con quái vật vô cùng đáng sợ

Yggdrasil design by MiladyByron

Yggdrasil design by MiladyByron

Chaos is big part of my life

Chaos is big part of my life

Ouroboros et Yggdrasile - Cesar Valladares

Ouroboros et Yggdrasile - Cesar Valladares

Common shooting error chart

Common shooting error chart

1979487_617916988182_1986228251_n.jpg (701×960)

1979487_617916988182_1986228251_n.jpg (701×960)

"The Russian Classics" - Mosin Nagant, SKS, AK-47

"The Russian Classics" - Mosin Nagant, SKS, AK-47

12 ga. Break action pistol.....I'd wonder how long my rotator cuff would hold up shooting one of these.

12 ga. Break action pistol.....I'd wonder how long my rotator cuff would hold up shooting one of these.

THIS!! THIS IS AN ASSAULT WEAPON!! WWII Stevens 520-30 Trench Gun

THIS!! THIS IS AN ASSAULT WEAPON!! WWII Stevens 520-30 Trench Gun