More ideas from Ania
#wattpad #hi-hc Creepypasta có ! Levi x Eren có ! Pokemon có ! Tạp nham có ! Nói chung, có hình nào đẹp Mèo quẳng hết vào - w -

(Levi) Oi, Eren stop crying it's not your fault, it's going to be alright. (Eren) sob~Heichou~sob (What I think they should say.) Levi is a better father figure to Eren than Grisha ever was

eren jaeger - Buscar con Google

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ levi x eren