Twierdza Przemyśl

Historia i zabytki związane z Twierdzą Przemyśl.
16 Piny0 Obserwujący
4 Bastion Sewastopol (Krym)

4 Bastion Sewastopol (Krym)

Pomnik obrońców Sewastopola (Sewastopol, Krym)

Pomnik obrońców Sewastopola (Sewastopol, Krym)

Szaniec S34 1/2 w Prałkowcach. Jedno z nielicznych ocalałych dzieł krymskiego okresu budowy przemyskiej fortecy. Pierwsze szańce wznoszono na planie siedmiobocznym. Miały konstrukcję ziemno - drewnianą (ostrokoły, koszarowe blokhauzy). Na wałach lokowano platformy pod armaty. Po ustaniu zagrożenia rosyjskiego część dzieł zniwelowano, inne posłużyły w przyszłości pod rozbudowę bardziej zaawansowanych technologicznie obiektów fortecznych.

Szaniec S34 1/2 w Prałkowcach. Jedno z nielicznych ocalałych dzieł krymskiego okresu budowy przemyskiej fortecy. Pierwsze szańce wznoszono na planie siedmiobocznym. Miały konstrukcję ziemno - drewnianą (ostrokoły, koszarowe blokhauzy). Na wałach lokowano platformy pod armaty. Po ustaniu zagrożenia rosyjskiego część dzieł zniwelowano, inne posłużyły w przyszłości pod rozbudowę bardziej zaawansowanych technologicznie obiektów fortecznych.

Krakowski Wawel, jako przykład fortyfikacji cytadelowej. W tym jednak wypadku, jeśli Wawel miał stać na straży porządku w Krakowie, to był to jedynie cel dodatkowy. Austriackie fortyfikacje od początku przybrały obraz pasa stałych umocnień, pierścienia fortów zwróconych obronnie przeciwko zewnętrznemu zagrożeniu, z graniczącej w pobliżu rosyjskiej Kongresówki.

Krakowski Wawel, jako przykład fortyfikacji cytadelowej. W tym jednak wypadku, jeśli Wawel miał stać na straży porządku w Krakowie, to był to jedynie cel dodatkowy. Austriackie fortyfikacje od początku przybrały obraz pasa stałych umocnień, pierścienia fortów zwróconych obronnie przeciwko zewnętrznemu zagrożeniu, z graniczącej w pobliżu rosyjskiej Kongresówki.

W 1850 roku Austriacy przystąpili do fortyfikowania Krakowa. Prace fortyfikacyjne w Małopolsce wyprzedziły więc o kilka lat budowę przemyskiej fortecy. Zdaniem niektórych badaczy zamiarem Austriaków było utrzymanie kontroli nad swą nową zdobyczą (monarchia przejęła Kraków w 1846 r.). Wydaje się jednak, że rzeczywistym powodem była potrzeba obrony przed Rosją traktów prowadzących do Wiednia. Do kontroli nad miastem wystarczyłoby bowiem wzniesienie zaledwie kilku dzieł fortecznych.

W 1850 roku Austriacy przystąpili do fortyfikowania Krakowa. Prace fortyfikacyjne w Małopolsce wyprzedziły więc o kilka lat budowę przemyskiej fortecy. Zdaniem niektórych badaczy zamiarem Austriaków było utrzymanie kontroli nad swą nową zdobyczą (monarchia przejęła Kraków w 1846 r.). Wydaje się jednak, że rzeczywistym powodem była potrzeba obrony przed Rosją traktów prowadzących do Wiednia. Do kontroli nad miastem wystarczyłoby bowiem wzniesienie zaledwie kilku dzieł fortecznych.

Szaniec S XIVb "Hurko". Kolejny przykład dzieła ziemnego pochodzącego z krymskiego okresu rozbudowy Twierdzy Przemyśl.

Szaniec S XIVb "Hurko". Kolejny przykład dzieła ziemnego pochodzącego z krymskiego okresu rozbudowy Twierdzy Przemyśl.

Góra Stracenia we Lwowie (Kleparów). Miejsce egzekucji polskich przywódców powstania w Galicji (1846 r.). Austriacy w 1847 r. stracili tu Teofila Wiśniowskiego oraz Józefa Kapuścińskiego. Obelisk z 1895 r. projektu Juliana Markowskiego.

Góra Stracenia we Lwowie (Kleparów). Miejsce egzekucji polskich przywódców powstania w Galicji (1846 r.). Austriacy w 1847 r. stracili tu Teofila Wiśniowskiego oraz Józefa Kapuścińskiego. Obelisk z 1895 r. projektu Juliana Markowskiego.

Podobnym celom miała służyć budapesztańska cytadela. Jej wady konstrukcyjne oraz rychłe przekształcenie Cesarstwa w monarchię konstytucyjną, dualistyczną, spowodowały, że nigdy nie zdołała ona pełnić właściwej dla siebie roli, tj. strażnika cesarskiego panowania i porządku.

Podobnym celom miała służyć budapesztańska cytadela. Jej wady konstrukcyjne oraz rychłe przekształcenie Cesarstwa w monarchię konstytucyjną, dualistyczną, spowodowały, że nigdy nie zdołała ona pełnić właściwej dla siebie roli, tj. strażnika cesarskiego panowania i porządku.

Wojnę krymską uznać należy za katalizator budowy pierwszych fortyfikacji Przemyśla. Austria czując się zagrożoną rosyjską ekspansją na Bałkanach zachowała wrogą neutralność. Choć nie poparła żadnej ze stron, to nie dopuściła do przejścia przez swoje ziemie rosyjskich armii. Tak więc chwilowe pogorszenie stosunków dyplomatycznych i groźba wciągnięcia do wojny, dały asumpt do wznoszenia pierwszych, ziemnych szańców, którymi wkrótce okolono Przemyśl.

Wojnę krymską uznać należy za katalizator budowy pierwszych fortyfikacji Przemyśla. Austria czując się zagrożoną rosyjską ekspansją na Bałkanach zachowała wrogą neutralność. Choć nie poparła żadnej ze stron, to nie dopuściła do przejścia przez swoje ziemie rosyjskich armii. Tak więc chwilowe pogorszenie stosunków dyplomatycznych i groźba wciągnięcia do wojny, dały asumpt do wznoszenia pierwszych, ziemnych szańców, którymi wkrótce okolono Przemyśl.

Mapa Twierdzy Przemyśl w wersji tradycyjnej, źródło http://www.twierdzaprzemysl.org

Mapa Twierdzy Przemyśl w wersji tradycyjnej, źródło http://www.twierdzaprzemysl.org

Pinterest
Szukaj