Szaniec S34 1/2 w Prałkowcach. Jedno z nielicznych ocalałych dzieł krymskiego okresu budowy przemyskiej fortecy. Pierwsze szańce wznoszono na planie siedmiobocznym. Miały konstrukcję ziemno - drewnianą (ostrokoły, koszarowe blokhauzy). Na wałach lokowano platformy pod armaty. Po ustaniu zagrożenia rosyjskiego część dzieł zniwelowano, inne posłużyły w przyszłości pod rozbudowę bardziej zaawansowanych technologicznie obiektów fortecznych.

Szaniec S34 1/2 w Prałkowcach. Jedno z nielicznych ocalałych dzieł krymskiego okresu budowy przemyskiej fortecy. Pierwsze szańce wznoszono na planie siedmiobocznym. Miały konstrukcję ziemno - drewnianą (ostrokoły, koszarowe blokhauzy). Na wałach lokowano platformy pod armaty. Po ustaniu zagrożenia rosyjskiego część dzieł zniwelowano, inne posłużyły w przyszłości pod rozbudowę bardziej zaawansowanych technologicznie obiektów fortecznych.

FLM Heinrich Freiherr Hess przewodniczący Centralnej Komisji Fortyfikacyjnej był gorącym orędownikiem ufortyfikowania Przemyśla stanowiącego dla Rosjan najdogodniejszą drogę do Węgier. Na zdjęciu pomnik Hessa znajdujący się na Zentralfriedhof w Wiedniu.

FLM Heinrich Freiherr Hess przewodniczący Centralnej Komisji Fortyfikacyjnej był gorącym orędownikiem ufortyfikowania Przemyśla stanowiącego dla Rosjan najdogodniejszą drogę do Węgier. Na zdjęciu pomnik Hessa znajdujący się na Zentralfriedhof w Wiedniu.

Szaniec S XIVb "Hurko". Kolejny przykład dzieła ziemnego pochodzącego z krymskiego okresu rozbudowy Twierdzy Przemyśl.

The bulwark S XIVb "Hurko". The another example of wooden- ground fort which was built during the Crimean period of bulding Przemyśl fortress.

4 Bastion Sewastopol (Krym)

The Bastion (Sevastopol, the Crimea).

Pomnik obrońców Sewastopola (Sewastopol, Krym)

The monument of Sevastpol's defensors.

Wojnę krymską uznać należy za katalizator budowy pierwszych fortyfikacji Przemyśla. Austria czując się zagrożoną rosyjską ekspansją na Bałkanach zachowała wrogą neutralność. Choć nie poparła żadnej ze stron, to nie dopuściła do przejścia przez swoje ziemie rosyjskich armii. Tak więc chwilowe pogorszenie stosunków dyplomatycznych i groźba wciągnięcia do wojny, dały asumpt do wznoszenia pierwszych, ziemnych szańców, którymi wkrótce okolono Przemyśl.

8 Things You May Not Know About the Crimean War - Views of the ruined interior of the Great Redan, one of the six main redoubts which defended Sevastopol

Mapa Twierdzy Przemyśl w wersji tradycyjnej, źródło http://www.twierdzaprzemysl.org

The traditional map of Strohhold Przemyśl

Mapa Google Twierdzy Przemyśl udostępniona z http://www.twierdzaprzemysl.org

Mapa Google Twierdzy Przemyśl udostępniona z http://www.twierdzaprzemysl.org

Krakowski Wawel, jako przykład fortyfikacji cytadelowej. W tym jednak wypadku, jeśli Wawel miał stać na straży porządku w Krakowie, to był to jedynie cel dodatkowy. Austriackie fortyfikacje od początku przybrały obraz pasa stałych umocnień, pierścienia fortów zwróconych obronnie przeciwko zewnętrznemu zagrożeniu, z graniczącej w pobliżu rosyjskiej Kongresówki.

Krakowski Wawel, jako przykład fortyfikacji cytadelowej. W tym jednak wypadku, jeśli Wawel miał stać na straży porządku w Krakowie, to był to jedynie cel dodatkowy. Austriackie fortyfikacje od początku przybrały obraz pasa stałych umocnień, pierścienia fortów zwróconych obronnie przeciwko zewnętrznemu zagrożeniu, z graniczącej w pobliżu rosyjskiej Kongresówki.

W 1850 roku Austriacy przystąpili do fortyfikowania Krakowa. Prace fortyfikacyjne w Małopolsce wyprzedziły więc o kilka lat budowę przemyskiej fortecy. Zdaniem niektórych badaczy zamiarem Austriaków było utrzymanie kontroli nad swą nową zdobyczą (monarchia przejęła Kraków w 1846 r.). Wydaje się jednak, że rzeczywistym powodem była potrzeba obrony przed Rosją traktów prowadzących do Wiednia. Do kontroli nad miastem wystarczyłoby bowiem wzniesienie zaledwie kilku dzieł fortecznych.

W 1850 roku Austriacy przystąpili do fortyfikowania Krakowa. Prace fortyfikacyjne w Małopolsce wyprzedziły więc o kilka lat budowę przemyskiej fortecy. Zdaniem niektórych badaczy zamiarem Austriaków było utrzymanie kontroli nad swą nową zdobyczą (monarchia przejęła Kraków w 1846 r.). Wydaje się jednak, że rzeczywistym powodem była potrzeba obrony przed Rosją traktów prowadzących do Wiednia. Do kontroli nad miastem wystarczyłoby bowiem wzniesienie zaledwie kilku dzieł fortecznych.

Góra Stracenia we Lwowie (Kleparów). Miejsce egzekucji polskich przywódców powstania w Galicji (1846 r.). Austriacy w 1847 r. stracili tu Teofila Wiśniowskiego oraz Józefa Kapuścińskiego. Obelisk z 1895 r. projektu Juliana Markowskiego.

Góra Stracenia we Lwowie (Kleparów). Miejsce egzekucji polskich przywódców powstania w Galicji (1846 r.). Austriacy w 1847 r. stracili tu Teofila Wiśniowskiego oraz Józefa Kapuścińskiego. Obelisk z 1895 r. projektu Juliana Markowskiego.

Podobnym celom miała służyć budapesztańska cytadela. Jej wady konstrukcyjne oraz rychłe przekształcenie Cesarstwa w monarchię konstytucyjną, dualistyczną, spowodowały, że nigdy nie zdołała ona pełnić właściwej dla siebie roli, tj. strażnika cesarskiego panowania i porządku.

The Budapest Citadel was made to serve for similar goals. Its design faults and imminent transformation of thr Habsburg Monarchy into a constitutional, dualistic monarchy, caused that it never became a guard of ancient regime.

Mimo rosyjskich protestów ostatecznie na polecenie Hessa zaktualizowano w Przemyślu pomiary a następnie opracowano nowy plan budowy Twierdzy, który miał uwzględniać m. in. wzniesienie rdzenia. Hess zajął się nawet takimi detalami jak nazewnictwem poszczególnych obiektów fortecznych.

Mimo rosyjskich protestów ostatecznie na polecenie Hessa zaktualizowano w Przemyślu pomiary a następnie opracowano nowy plan budowy Twierdzy, który miał uwzględniać m. in. wzniesienie rdzenia. Hess zajął się nawet takimi detalami jak nazewnictwem poszczególnych obiektów fortecznych.

Kaplica na terenie Arboretum w Bolestraszycach, jako prawdopodobnie jedyny zachowany przykład reliktów blokhauzu wzniesionego na szańcu wczesnego okresu budowy Twierdzy Przemyśl (1854-1855).

Kaplica na terenie Arboretum w Bolestraszycach, jako prawdopodobnie jedyny zachowany przykład reliktów blokhauzu wzniesionego na szańcu wczesnego okresu budowy Twierdzy Przemyśl (1854-1855).

Kolejnym niebezpieczeństwem jakie niosła z sobą dla Cesarstwa Wiosna Ludów, były bunty własnych poddanych. W rachubach rządzących zapobiec im miały w przyszłości cytadele, które miano wznosić tak, aby dominowały nad ważniejszymi miastami monarchii. Ich załogi a zwłaszcza artyleria, z łatwością mogłyby wymusić spokój w buntujących się miastach. Na zdjęciu werk mniejszy z cytadeli lwowskiej.

Kolejnym niebezpieczeństwem jakie niosła z sobą dla Cesarstwa Wiosna Ludów, były bunty własnych poddanych. W rachubach rządzących zapobiec im miały w przyszłości cytadele, które miano wznosić tak, aby dominowały nad ważniejszymi miastami monarchii. Ich załogi a zwłaszcza artyleria, z łatwością mogłyby wymusić spokój w buntujących się miastach. Na zdjęciu werk mniejszy z cytadeli lwowskiej.

Józef Bem polski generał artylerii, głównodowodzący wojskami węgierskimi podczas Powstania Węgierskiego 1848 - 49 r. (Pomnik w Budapeszcie).

Józef Bem polski generał artylerii, głównodowodzący wojskami węgierskimi podczas Powstania Węgierskiego 1848 - 49 r. (Pomnik w Budapeszcie).

Pinterest
Search