Pinterest

Forteczne plenery

24 Pins5 Followers
Bateria Kruhel widziana z drogi rokadowej w okolicach fortu GW nr VIII "Łętownia"

Bateria Kruhel widziana z drogi rokadowej w okolicach fortu GW nr VIII "Łętownia"

Łuczyce

Łuczyce

Wzgórze "Optyń". Widok z drogi fortecznej w okolicach Baterii Kruhel.

Wzgórze "Optyń". Widok z drogi fortecznej w okolicach Baterii Kruhel.

Łuczyce (GW nr III) widziane z okolic fortu IIIa "Hermanowice - Kolej"

Łuczyce (GW nr III) widziane z okolic fortu IIIa "Hermanowice - Kolej"

Wzgórze Łuczyce z fortem GW nr III oraz grupa forteczna Jaksmanic - widok z Hermanowic.

Wzgórze Łuczyce z fortem GW nr III oraz grupa forteczna Jaksmanic - widok z Hermanowic.

Widok na grupę forteczną Jaksmanic z okolic Hurka.

Widok na grupę forteczną Jaksmanic z okolic Hurka.

Bateria Kruhel. Widok z fortu XVIc "Trzy Krzyże".

Bateria Kruhel. Widok z fortu XVIc "Trzy Krzyże".

Zniesienie oraz bateria Kruhel. Widok z okolic fortu VIIIa Aszczycówka".

Zniesienie oraz bateria Kruhel. Widok z okolic fortu VIIIa Aszczycówka".

Panorama Zniesienia, Baterii Kruhel i Wapielnicy. Widok z drogi nieopodal fortu nr VIIIa "Aszczycówka"

Panorama Zniesienia, Baterii Kruhel i Wapielnicy. Widok z drogi nieopodal fortu nr VIIIa "Aszczycówka"

Widok z Kopca na forty GW nr III "Łuczyce" i nr II "Jaksmanice" (w głębi, na lewo).

Widok z Kopca na forty GW nr III "Łuczyce" i nr II "Jaksmanice" (w głębi, na lewo).

Widok z Kopca na forty GW nr IV "Optyń" i V "Grochowce".

Widok z Kopca na forty GW nr IV "Optyń" i V "Grochowce".

Widok na fort GW nr V "Grochowce" (w głębi, centrum fotografii)

Widok na fort GW nr V "Grochowce" (w głębi, centrum fotografii)

Wzgórze Optyń z fortem GW nr IV "Optyń"

Wzgórze Optyń z fortem GW nr IV "Optyń"

Widok z międzypola fortów nr IXa i Xb na ich przedpole.

Widok z międzypola fortów nr IXa i Xb na ich przedpole.

Fort nr IXa "Przy Krzyżu". Widok z zapola fortu nr Xb "Zagrodnia".

Fort nr IXa "Przy Krzyżu". Widok z zapola fortu nr Xb "Zagrodnia".

Widok ze stoku na dolinę Sanu. W głębi widoczne wzniesienie z fortem nr VII1/2 "Tarnawce"

Widok ze stoku na dolinę Sanu. W głębi widoczne wzniesienie z fortem nr VII1/2 "Tarnawce"