Enpire Transport
Enpire Transport
Enpire Transport

Enpire Transport

Enpire Transport jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą w zakresie organizacji transportu drogowego.

Więcej pomysłów od użytkownika Enpire Transport

Enpire Transport infolinia

Transport międzynarodowy

Enpire Transport drivers

Ładunki sypkie – to ładunki ziarniste lub kruche, których miarę określa się w jednostkach objętościowych lub tonażowych ze względu na brak opakowania. Przykładowe ładunki sypkie: zboża warzywa, owoce żwir, piasek pellet, węgiel granulaty Wykorzystywany tabor: wywrotki silosy

Ładunki ponadgabarytowe / ponadnormatywne – to ładunki, które swoimi wymiarami lub wagą przekraczają dopuszczalne wielkości określone w przepisach ruchu drogowego. Dopuszczalna maksymalna waga to 42 tony (łącznie z masą pojazdów) a maksymalne wymiary to: szerokość pojazdu - 250 cm długość zestawu z naczepą - 1650 cm długość zestawu z przyczepą - 1850 cm wysokość pojazdu - 400 cm

Ładunki niebezpiecznie – przedmioty oraz substancje określone jako niebezpieczne identyfikuje się, klasyfikuje i określa im nazwy za pomocą unikatowych kodów standardowych używanych w przepisach ADR o przewozie towarów niebezpiecznych. Przykładowe towary niebezpieczne: materiały wybuchowe gazy palne substancje żrące substancje łatwopalne Wszystkie te auta posiadają zezwolenia na przewóz ładunków niebezpiecznych (ADR).

Ładunki chłodnicze – ładunki wymagające zachowania określonych warunków termicznych m.in. w trakcie transportu. Przykładowe towary chłodnicze: owoce, warzywa mięso i ryby kwiaty i inne rośliny produkty farmaceutyczne Wykorzystywany tabor: samochody dostawcze samochody ciężarowe samochody ciężarowe + przyczepy ciągniki siodłowe + naczepy (tzw. TIR) Wszystkie samochody posiadają agregaty chłodnicze umożliwiające kontrolowanie temperatury.