Tomasz Sękowski

Tomasz Sękowski

Miły, młody człowiek.