Bozena Wojtaszek

Bozena Wojtaszek

Lodz, POLAND / Welcome to the kitchen where textiles get their special taste! Looking for ingredients? Textiles, art and vegetables – it’s all here!
Bozena Wojtaszek