Klasyka Światowej Humanistyki

http://terytoria.com.pl/ksiegarnia,serie,32.html
8 Piny74 Obserwujący
Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Klasyczna książka z pogranicza psychologii i teorii sztuki.  #Rudolf #Arnheim

Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Klasyczna książka z pogranicza psychologii i teorii sztuki. #Rudolf #Arnheim

"Jeśli prawdą jest, że życie dzieła sztuki jest ściśle uzależnione od jego wiecznej aktualności – to znaczy od jego zdolności oddawania w postaci uniwersalnej uczuć właściwych okresom historycznym różniącym się między sobą i odległym od siebie w czasie – to jest równie prawdziwe, że odrywając dzieło sztuki od jego określonego podłoża kulturalnego, otwieramy drogę interpretacjom dowolnym i fantazyjnym, zdolnym zniekształcić to dzieło tak dalece, iż trudno będzie je w ogóle rozpoznać."

"Jeśli prawdą jest, że życie dzieła sztuki jest ściśle uzależnione od jego wiecznej aktualności – to znaczy od jego zdolności oddawania w postaci uniwersalnej uczuć właściwych okresom historycznym różniącym się między sobą i odległym od siebie w czasie – to jest równie prawdziwe, że odrywając dzieło sztuki od jego określonego podłoża kulturalnego, otwieramy drogę interpretacjom dowolnym i fantazyjnym, zdolnym zniekształcić to dzieło tak dalece, iż trudno będzie je w ogóle rozpoznać."

"Dochodzimy zatem do tej zasady, iż aby zrozumieć dzieło sztuki, artystę, grupę artystów, trzeba sobie przedstawić dokładnie stan ogólny ducha i obyczajów czasu, do którego należeli. Tu się znajduje wyjaśnienie ostateczne; w tym tkwi przyczyna pierwotna, od której zależy reszta."

"Dochodzimy zatem do tej zasady, iż aby zrozumieć dzieło sztuki, artystę, grupę artystów, trzeba sobie przedstawić dokładnie stan ogólny ducha i obyczajów czasu, do którego należeli. Tu się znajduje wyjaśnienie ostateczne; w tym tkwi przyczyna pierwotna, od której zależy reszta."

„Idea pokrewieństwa sztuk do tego stopnia zakorzeniła się w ludzkich umysłach od najdawniejszych czasów, że musi być w niej coś więcej i coś głębszego niż próżna spekulacja, coś, co z uporem wraca i nie daje się łatwo zignorować”

„Idea pokrewieństwa sztuk do tego stopnia zakorzeniła się w ludzkich umysłach od najdawniejszych czasów, że musi być w niej coś więcej i coś głębszego niż próżna spekulacja, coś, co z uporem wraca i nie daje się łatwo zignorować”

"Jak sądzę, wszystkim tym poetom chodzi o to, by przemierzyć głębię i wyjść z niej wyzwolonym, przepojonym braterstwem. Wszyscy oni w taki czy inny sposób zanurzają się w tym, co niepoliczalne i niemożliwe, w śmierci, by następnie – albo w tym samym czasie – wyjść z tego żywi. To paradoksalne, a mimo to wciąż z sukcesem ponawiane doświadczenie, które wiąże literaturę z niemożliwością literatury i opiera bycie na obcowaniu z nicością."

"Jak sądzę, wszystkim tym poetom chodzi o to, by przemierzyć głębię i wyjść z niej wyzwolonym, przepojonym braterstwem. Wszyscy oni w taki czy inny sposób zanurzają się w tym, co niepoliczalne i niemożliwe, w śmierci, by następnie – albo w tym samym czasie – wyjść z tego żywi. To paradoksalne, a mimo to wciąż z sukcesem ponawiane doświadczenie, które wiąże literaturę z niemożliwością literatury i opiera bycie na obcowaniu z nicością."

"Zaświatowy filozof staje się władcą lub tajemnym władcą władcy, mistyk lub święty zaś staje się najpotężniejszym, a czasem i najbardziej przebiegłym z polityków. Zapewne nic bardziej nie sprzyja sukcesowi w sprawach tego świata niż wysoki stopień emocjonalnego uniezależnienia się od niego."

"Zaświatowy filozof staje się władcą lub tajemnym władcą władcy, mistyk lub święty zaś staje się najpotężniejszym, a czasem i najbardziej przebiegłym z polityków. Zapewne nic bardziej nie sprzyja sukcesowi w sprawach tego świata niż wysoki stopień emocjonalnego uniezależnienia się od niego."

"Czy to ja śnię w nocy? Czy też stałem się teatrem, w którym ktoś lub coś odgrywa swoje spektakle – czasem zakrawające na kpiny, a czasem pełne niewyjaśnionej mądrości? Kiedy tracę panowanie nad jego obrazami, z których utkany jest najtajniejszy, najmniej przekazywalny wątek mojego życia, to czy ich nieoczekiwane zestawienie ma jakiś znaczący związek z moim losem albo z innymi wydarzeniami, które mnie przerastają?"

"Czy to ja śnię w nocy? Czy też stałem się teatrem, w którym ktoś lub coś odgrywa swoje spektakle – czasem zakrawające na kpiny, a czasem pełne niewyjaśnionej mądrości? Kiedy tracę panowanie nad jego obrazami, z których utkany jest najtajniejszy, najmniej przekazywalny wątek mojego życia, to czy ich nieoczekiwane zestawienie ma jakiś znaczący związek z moim losem albo z innymi wydarzeniami, które mnie przerastają?"

"Przedmiotem tej pracy jest to, co gdzie indziej, z braku lepszego określenia, nazywałem p a r a t e k s t u a l n o ś c i ą. Czy znalazłem teraz lepsze – to się dopiero okaże. „Paratekstualnością” posługuję się do oznaczenia zgoła innego zjawiska. Całe to ryzykowne przedsięwzięcie podjąć więc trzeba na nowo."

"Przedmiotem tej pracy jest to, co gdzie indziej, z braku lepszego określenia, nazywałem p a r a t e k s t u a l n o ś c i ą. Czy znalazłem teraz lepsze – to się dopiero okaże. „Paratekstualnością” posługuję się do oznaczenia zgoła innego zjawiska. Całe to ryzykowne przedsięwzięcie podjąć więc trzeba na nowo."


Więcej pomysłów
Tomasz Swoboda Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot wyd. słowo/obraz terytoria

Tomasz Swoboda Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot wyd. słowo/obraz terytoria

księgarnia wysyłkowa Universitas - podręczniki, język polski, polish language, historia literatury, teoria literatury, wydawnictwa naukowe, historia fotografii, fotografia i sztuka

księgarnia wysyłkowa Universitas - podręczniki, język polski, polish language, historia literatury, teoria literatury, wydawnictwa naukowe, historia fotografii, fotografia i sztuka

Teoria widzenia, Władysław Strzemiński

Teoria widzenia, Władysław Strzemiński

Rudolf Arnheim Myślenie wzrokowe, wyd. II wyd. słowo/obraz terytoria

Rudolf Arnheim Myślenie wzrokowe, wyd. II wyd. słowo/obraz terytoria

sontag widok cudzego cierpienia karakter

sontag widok cudzego cierpienia karakter

Michał Rusinek Retoryka obrazu wyd. słowo/obraz terytoria

Michał Rusinek Retoryka obrazu wyd. słowo/obraz terytoria

Hans Belting Obraz i kult wyd. słowo/obraz terytoria

Hans Belting Obraz i kult wyd. słowo/obraz terytoria

Victor Stoichita Ustanowienie obrazu wyd. słowo/obraz terytoria

Victor Stoichita Ustanowienie obrazu wyd. słowo/obraz terytoria

Georges Bataille Historia oka wyd. słowo/obraz terytoria

Georges Bataille Historia oka wyd. słowo/obraz terytoria

Obraz i ślad

Obraz i ślad

Pinterest
Szukaj