Klasyka Światowej Humanistyki

http://terytoria.com.pl/ksiegarnia,serie,32.html
8 Pins73 Followers
Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Klasyczna książka z pogranicza psychologii i teorii sztuki.  #Rudolf #Arnheim

Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Klasyczna książka z pogranicza psychologii i teorii sztuki. #Rudolf #Arnheim

"Jeśli prawdą jest, że życie dzieła sztuki jest ściśle uzależnione od jego wiecznej aktualności – to znaczy od jego zdolności oddawania w postaci uniwersalnej uczuć właściwych okresom historycznym różniącym się między sobą i odległym od siebie w czasie – to jest równie prawdziwe, że odrywając dzieło sztuki od jego określonego podłoża kulturalnego, otwieramy drogę interpretacjom dowolnym i fantazyjnym, zdolnym zniekształcić to dzieło tak dalece, iż trudno będzie je w ogóle rozpoznać."

"Jeśli prawdą jest, że życie dzieła sztuki jest ściśle uzależnione od jego wiecznej aktualności – to znaczy od jego zdolności oddawania w postaci uniwersalnej uczuć właściwych okresom historycznym różniącym się między sobą i odległym od siebie w czasie – to jest równie prawdziwe, że odrywając dzieło sztuki od jego określonego podłoża kulturalnego, otwieramy drogę interpretacjom dowolnym i fantazyjnym, zdolnym zniekształcić to dzieło tak dalece, iż trudno będzie je w ogóle rozpoznać."

"Dochodzimy zatem do tej zasady, iż aby zrozumieć dzieło sztuki, artystę, grupę artystów, trzeba sobie przedstawić dokładnie stan ogólny ducha i obyczajów czasu, do którego należeli. Tu się znajduje wyjaśnienie ostateczne; w tym tkwi przyczyna pierwotna, od której zależy reszta."

"Dochodzimy zatem do tej zasady, iż aby zrozumieć dzieło sztuki, artystę, grupę artystów, trzeba sobie przedstawić dokładnie stan ogólny ducha i obyczajów czasu, do którego należeli. Tu się znajduje wyjaśnienie ostateczne; w tym tkwi przyczyna pierwotna, od której zależy reszta."

„Idea pokrewieństwa sztuk do tego stopnia zakorzeniła się w ludzkich umysłach od najdawniejszych czasów, że musi być w niej coś więcej i coś głębszego niż próżna spekulacja, coś, co z uporem wraca i nie daje się łatwo zignorować”

„Idea pokrewieństwa sztuk do tego stopnia zakorzeniła się w ludzkich umysłach od najdawniejszych czasów, że musi być w niej coś więcej i coś głębszego niż próżna spekulacja, coś, co z uporem wraca i nie daje się łatwo zignorować”

"Jak sądzę, wszystkim tym poetom chodzi o to, by przemierzyć głębię i wyjść z niej wyzwolonym, przepojonym braterstwem. Wszyscy oni w taki czy inny sposób zanurzają się w tym, co niepoliczalne i niemożliwe, w śmierci, by następnie – albo w tym samym czasie – wyjść z tego żywi. To paradoksalne, a mimo to wciąż z sukcesem ponawiane doświadczenie, które wiąże literaturę z niemożliwością literatury i opiera bycie na obcowaniu z nicością."

"Jak sądzę, wszystkim tym poetom chodzi o to, by przemierzyć głębię i wyjść z niej wyzwolonym, przepojonym braterstwem. Wszyscy oni w taki czy inny sposób zanurzają się w tym, co niepoliczalne i niemożliwe, w śmierci, by następnie – albo w tym samym czasie – wyjść z tego żywi. To paradoksalne, a mimo to wciąż z sukcesem ponawiane doświadczenie, które wiąże literaturę z niemożliwością literatury i opiera bycie na obcowaniu z nicością."

"Zaświatowy filozof staje się władcą lub tajemnym władcą władcy, mistyk lub święty zaś staje się najpotężniejszym, a czasem i najbardziej przebiegłym z polityków. Zapewne nic bardziej nie sprzyja sukcesowi w sprawach tego świata niż wysoki stopień emocjonalnego uniezależnienia się od niego."

"Zaświatowy filozof staje się władcą lub tajemnym władcą władcy, mistyk lub święty zaś staje się najpotężniejszym, a czasem i najbardziej przebiegłym z polityków. Zapewne nic bardziej nie sprzyja sukcesowi w sprawach tego świata niż wysoki stopień emocjonalnego uniezależnienia się od niego."

"Czy to ja śnię w nocy? Czy też stałem się teatrem, w którym ktoś lub coś odgrywa swoje spektakle – czasem zakrawające na kpiny, a czasem pełne niewyjaśnionej mądrości? Kiedy tracę panowanie nad jego obrazami, z których utkany jest najtajniejszy, najmniej przekazywalny wątek mojego życia, to czy ich nieoczekiwane zestawienie ma jakiś znaczący związek z moim losem albo z innymi wydarzeniami, które mnie przerastają?"

"Czy to ja śnię w nocy? Czy też stałem się teatrem, w którym ktoś lub coś odgrywa swoje spektakle – czasem zakrawające na kpiny, a czasem pełne niewyjaśnionej mądrości? Kiedy tracę panowanie nad jego obrazami, z których utkany jest najtajniejszy, najmniej przekazywalny wątek mojego życia, to czy ich nieoczekiwane zestawienie ma jakiś znaczący związek z moim losem albo z innymi wydarzeniami, które mnie przerastają?"

"Przedmiotem tej pracy jest to, co gdzie indziej, z braku lepszego określenia, nazywałem p a r a t e k s t u a l n o ś c i ą. Czy znalazłem teraz lepsze – to się dopiero okaże. „Paratekstualnością” posługuję się do oznaczenia zgoła innego zjawiska. Całe to ryzykowne przedsięwzięcie podjąć więc trzeba na nowo."

"Przedmiotem tej pracy jest to, co gdzie indziej, z braku lepszego określenia, nazywałem p a r a t e k s t u a l n o ś c i ą. Czy znalazłem teraz lepsze – to się dopiero okaże. „Paratekstualnością” posługuję się do oznaczenia zgoła innego zjawiska. Całe to ryzykowne przedsięwzięcie podjąć więc trzeba na nowo."


More ideas
Pinterest
Search