Eseje O Sztuce

http://terytoria.com.pl/ksiegarnia,serie,7.html
7 Pins71 Followers
Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur - jedynie 33,00 zł w matras.pl   Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur Michał Rusinek Słowo/obraz terytoria Seria: Eseje o sztuce

Przyczynek do percepcyjnej teorii figur

"Nie tylko Proust poszukiwał czegoś, co byłoby we współczesnych mu czasach odpowiednikiem gotyckiej świątyni. Dwudziestowieczni myśliciele i artyści, starając się zrozumieć istotę dzisiejszych poruszeń wyobraźni i zbiorowych działań, uciekają się niekiedy do porównań z dziełem budowania katedr."

"Nie tylko Proust poszukiwał czegoś, co byłoby we współczesnych mu czasach odpowiednikiem gotyckiej świątyni. Dwudziestowieczni myśliciele i artyści, starając się zrozumieć istotę dzisiejszych poruszeń wyobraźni i zbiorowych działań, uciekają się niekiedy do porównań z dziełem budowania katedr."

"Traktując sztukę jako domenę, którą z religią łączyć mogą, a raczej powinny, związki głębokie, ograniczamy się zazwyczaj do powierzchownego widzenia przynajmniej jednej z nich i zawsze jednej skłonni jesteśmy przyznawać prymat. W istocie nie mówimy prawie nigdy o związkach między sztuką a religią, lecz o związkach sztuki z religią."

"Traktując sztukę jako domenę, którą z religią łączyć mogą, a raczej powinny, związki głębokie, ograniczamy się zazwyczaj do powierzchownego widzenia przynajmniej jednej z nich i zawsze jednej skłonni jesteśmy przyznawać prymat. W istocie nie mówimy prawie nigdy o związkach między sztuką a religią, lecz o związkach sztuki z religią."

"Ufundowanie jakiejś nauki polega na uprawomocnieniu jej zasadnego roszczenia do prawdy, a także warunków możliwości jej uprawiania. Jeśli śmierć człowieka ma występować pośród warunków możliwości nauk o człowieku, to jesteśmy zgodni co do tego, że sprzyja to paradoksowi i dyskursowi badającemu warunki, które umożliwiły jego sformułowanie."

"Ufundowanie jakiejś nauki polega na uprawomocnieniu jej zasadnego roszczenia do prawdy, a także warunków możliwości jej uprawiania. Jeśli śmierć człowieka ma występować pośród warunków możliwości nauk o człowieku, to jesteśmy zgodni co do tego, że sprzyja to paradoksowi i dyskursowi badającemu warunki, które umożliwiły jego sformułowanie."

"Ogród miłości to miejsce wyodrębnione, zamknięte, o doskonałych kształtach i proporcjach. W samym jego środku znajduje się drzewo życia, którego pokryte liśćmi, rozłożyste gałęzie przynoszą zbawienny cień i ochronę przed palącym słońcem."

"Ogród miłości to miejsce wyodrębnione, zamknięte, o doskonałych kształtach i proporcjach. W samym jego środku znajduje się drzewo życia, którego pokryte liśćmi, rozłożyste gałęzie przynoszą zbawienny cień i ochronę przed palącym słońcem."

"Nawet w kontekście sztuki przedstawiającej w ścisłym sensie słowa proces malarski w żadnym razie nie jest podporządkowany samej figuracji, samej desygnacji postaci czy przedmiotów za pomocą koloru i/lub rysunku. Kiedy tylko pojawia się obraz, znaki ikoniczne mają swoją teksturę – teksturę, która wkracza jako często niedyskretny składnik w operację „smaku”, sugerując nawet, że konkretny styl zapożycza od niej część swego prestiżu."

"Nawet w kontekście sztuki przedstawiającej w ścisłym sensie słowa proces malarski w żadnym razie nie jest podporządkowany samej figuracji, samej desygnacji postaci czy przedmiotów za pomocą koloru i/lub rysunku. Kiedy tylko pojawia się obraz, znaki ikoniczne mają swoją teksturę – teksturę, która wkracza jako często niedyskretny składnik w operację „smaku”, sugerując nawet, że konkretny styl zapożycza od niej część swego prestiżu."

"Patrzymy i nieważki ślad naszego wzroku nakłada się na nawarstwienia innych spojrzeń, które od pięciu wieków w uważnym zachwycie odczytywały te same kontury, badały stosunki barw, wgłębiały się w sens ludnych scen. Te przeloty wpatrzeń – badaczy, pisarzy, miłośników sztuki – zostawiły niezmywalny ślad – nie, nie na powierzchni malowideł, ale w soczewkach naszych oczu, w konfiguracjach skojarzeń."

Zapatrzenie, nasz pierwszy podcast o sztuce

Pinterest
Search