Gosia Miszewska

Gosia Miszewska

Gdynia, Poland / My name is Gosia Miszewska. Photographer, artist,graphic designer, blogger. I am looking here for inspirations, so I collect here of good stuff :) Enjoy.
Gosia Miszewska