Pinterest
Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne: LOBBING

Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne: LOBBING

Przedsiębiorczość to nie tylko nazwa przedmiotu w szkole ponadgimnazjalnej. To przede wszystkim cecha charakteru i o niej opowiada ten film.

Przedsiębiorczość to nie tylko nazwa przedmiotu w szkole ponadgimnazjalnej. To przede wszystkim cecha charakteru i o niej opowiada ten film.

Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne: KRYZYS - ceny akcji spadają. Rośnie inflacja. Spada produkcja. Maleją zarobki. Wzrasta bezrobocie. Idzie KRYZYS!

Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne: KRYZYS - ceny akcji spadają. Rośnie inflacja. Spada produkcja. Maleją zarobki. Wzrasta bezrobocie. Idzie KRYZYS!

PRAWO POPYTU I PODAŻY Produkować i sprzedawać. Kupować i sprzedawać. Zarabiać pieniądze. Zdawałoby się proste, ale trzeba wziąć pod uwagę subtelną równowagę pomiędzy tym, co chcemy wyprodukować i sprzedać,a tym, co w danym momencie chcą kupić klienci.

PRAWO POPYTU I PODAŻY Produkować i sprzedawać. Kupować i sprzedawać. Zarabiać pieniądze. Zdawałoby się proste, ale trzeba wziąć pod uwagę subtelną równowagę pomiędzy tym, co chcemy wyprodukować i sprzedać,a tym, co w danym momencie chcą kupić klienci.

BIZNESPLAN - Czym jest biznesplan? W jakim celu się go układa? Co powinno się w nim znaleźć? I co ma do tego labirynt? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym filmie.

BIZNESPLAN - Czym jest biznesplan? W jakim celu się go układa? Co powinno się w nim znaleźć? I co ma do tego labirynt? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym filmie.

Co oznacza skrót BIZ? Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne. A czym są Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne? Tego już dowiesz się z naszej prezentacji, do której serdecznie zapraszamy. Dzięki niej zaznajomisz się z wiedzą jak wzrastało znaczenie tej formy inwestycji, jaki jest jej charakter obecnie, które kraje w największym stopniu przeprowadzają inwestycje bezpośrednie w naszym kraju.

Co oznacza skrót BIZ? Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne. A czym są Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne? Tego już dowiesz się z naszej prezentacji, do której serdecznie zapraszamy. Dzięki niej zaznajomisz się z wiedzą jak wzrastało znaczenie tej formy inwestycji, jaki jest jej charakter obecnie, które kraje w największym stopniu przeprowadzają inwestycje bezpośrednie w naszym kraju.

Handel międzynarodowy. Czasem jest tak, że polskie produkty można za dużo wyższą cenę sprzedawać poza granicami kraju, niż u nas. Z kolei z zagranicy możemy sprowadzać produkty tańsze, lub których w Polsce się nie produkuje. W ten sposób zyskujemy wszyscy - my, bo mamy więcej towarów, oraz producenci, bo mają dostęp do większej ilości rynków sprzedaży.

Handel międzynarodowy. Czasem jest tak, że polskie produkty można za dużo wyższą cenę sprzedawać poza granicami kraju, niż u nas. Z kolei z zagranicy możemy sprowadzać produkty tańsze, lub których w Polsce się nie produkuje. W ten sposób zyskujemy wszyscy - my, bo mamy więcej towarów, oraz producenci, bo mają dostęp do większej ilości rynków sprzedaży.

Skąd się bierze wzrost gospodarczy? Politycy uwielbiają chwalić się wzrostem gospodarczym kraju. Ale czy tak naprawdę on zależy od nich? Ta prezentacja wyjaśni wiele wątpliwości dotyczących tego tematu.

Skąd się bierze wzrost gospodarczy? Politycy uwielbiają chwalić się wzrostem gospodarczym kraju. Ale czy tak naprawdę on zależy od nich? Ta prezentacja wyjaśni wiele wątpliwości dotyczących tego tematu.

Jaka jest zależność między podniesieniem stopy procentowej przez Radę Polityki Pieniężnej a późniejszą reakcją rynku? Z jednej strony – rosną stopy procentowe kredytów. Pożyczki stają się droższe. Ale z drugiej strony – przyciąga to więcej inwestorów z zagranicy i umacnia walutę kraju. Co w takim wypadku jest ważniejsze? Trudne pytanie, na które odpowiada ta prezentacja.

Zwiększ swoją wiedzę na temat zarabiania pieniędzy - gry decyzyjne

Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne: WPROWADZENIE EURO A CENY

Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne: WPROWADZENIE EURO A CENY

Z tego filmu dowiecie się nie tylko tego czym jest giełda, na czym polega handel papierami wartościowymi i czym są hossa i bessa, ale będziecie mogli również obejrzeć autentyczne wnętrza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z tego filmu dowiecie się nie tylko tego czym jest giełda, na czym polega handel papierami wartościowymi i czym są hossa i bessa, ale będziecie mogli również obejrzeć autentyczne wnętrza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W Polce słowo "monopol" kojarzy się przede wszystkim z alkoholem, zapałkami, usługami pocztowo-telekomunikacyjnymi i transportem kolejowym. Zjawisko to może jednak zaistnieć w niemal każdej gałęzi gospodarki. Ten film opowiada o tym czym jest monopol, jaki jest jego wpływ na gospodarkę oraz w jaki sposób można mu przeciwdziałać.

W Polce słowo "monopol" kojarzy się przede wszystkim z alkoholem, zapałkami, usługami pocztowo-telekomunikacyjnymi i transportem kolejowym. Zjawisko to może jednak zaistnieć w niemal każdej gałęzi gospodarki. Ten film opowiada o tym czym jest monopol, jaki jest jego wpływ na gospodarkę oraz w jaki sposób można mu przeciwdziałać.

Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne: Prywatyzacja

Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne: Prywatyzacja