Pinterest
http://www.teatrochoty.pl/index.php?/edukacja/nabor-do-ogniska-teatralnego/

http://www.teatrochoty.pl/index.php?/edukacja/nabor-do-ogniska-teatralnego/

Mały chaos. Dzieci vs Artyści http://www.teatrochoty.pl/index.php?/edukacja/dzieci-vs-artysci-warsztaty-artystyczne/

Mały chaos. Dzieci vs Artyści http://www.teatrochoty.pl/index.php?/edukacja/dzieci-vs-artysci-warsztaty-artystyczne/

Workshops for children inspired by Russian avantgarde

Workshops for children inspired by Russian avantgarde

Theatre workshops

Theatre workshops

Theatre workshops

Theatre workshops

Workshops for children inspired by Russian avantgarde

Workshops for children inspired by Russian avantgarde