House Sketch Design

Collection by ภพปกรณ์ แก้วอุ่น • Last updated 5 weeks ago

18 
Pins
ภพปกรณ์ แก้วอุ่น
Interesting Find A Career In Architecture Ideas. Admirable Find A Career In Architecture Ideas. Architecture Concept Drawings, Plans Architecture, Modern Architecture House, Architecture Details, Interior Architecture, Architectural Drawings, Architecture Presentation Board, Interior Design Sketches, Construction

Architecture - Daily Sketches on Instagram: “By @fer__neyra #arch_more”

14.3k Likes, 37 Comments - Architecture - Daily Sketches (@arch_more) on Instagram: “By @fer__neyra #arch_more”

architecture sketching coloured Examples and references of drawing, painting and sketching of houses, buildings, interiors and decorative elements for architecture and design students, artists and those who wants to fill a sketchbook. Architecture Panel, Architecture Portfolio, Architecture Details, Masterplan Architecture, Architecture Presentation Board, Presentation Layout, Architecture Drawing Sketchbooks, House Sketch Design, Architect Design

Đồ án cơ sở 3,4

Mình vừa sưu tầm được một số bài diễn họa kiến trúc của sinh viên năm nhất Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM nè!. Mời các bác cùng xem. :) ...

  Masterplan Architecture, Architecture Board, Architecture Student, Architecture Details, Interior Architecture, Architecture Presentation Board, Presentation Layout, House Sketch Design, Architecture Concept Drawings

Đồ án cơ sở 3,4

Mình vừa sưu tầm được một số bài diễn họa kiến trúc của sinh viên năm nhất Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM nè!. Mời các bác cùng xem. :) ...

Choose A Great Hotel Every Time You Vacation Site Analysis Architecture, Hotel Design Architecture, Architecture Program, Architecture Concept Diagram, Architecture Presentation Board, Architecture Board, Architecture Portfolio, Presentation Layout, Architectural Presentation

โรงแรมระดับ 4 ดาว (400 ห้อง) | IV Stars Luxury City Hotel (400 Rooms)

โรงแรมระดับ 4 ดาว (400 ห้อง) | IV Stars Luxury City Hotel (400 Rooms) นายนพปฎล โชติพานิช | Mr.Naphapadol Chotipanich E-mail : napapadol_9@hotmail.com | Facebook : facebook.com/mheenut | Phone : +66 (83) 437-3939 แนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ มีอัตราการเติบโตและการแข่งขันค่อนข้างสูง มีทางเลือกมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พัก คือ ทำเลที่ตั้ง การคมนาคมสะดวกจากสนามบินและสถานที่ท่องเที่ยว…

  Masterplan Architecture, Architecture Board, Architecture Drawings, Architecture Details, Presentation Board Design, Architecture Presentation Board, Sketches Arquitectura, House Sketch, Sketch Design

Đồ án cơ sở 3,4

Mình vừa sưu tầm được một số bài diễn họa kiến trúc của sinh viên năm nhất Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM nè!. Mời các bác cùng xem. :) ...