Szymon Saliński
Szymon Saliński
Szymon Saliński

Szymon Saliński

  • Toruń, Poland

graphic designer / typography lover / logo & brand identity freak