The comprehensive and authoritative reference source of Sir Felix Nowosielski Organized by the Polis Wymiar Kultury i Dziedzictwa Narodowego

The comprehensive and authoritative reference source of Sir Felix Nowosielski Organized by the Polis Wymiar Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Brwinów - Warsaw - Kalisz - Berno - Roma - Brussel - Jersey - London / Historia założyciela Komitetu Młodej Polski w Bernie oraz Delegacji Emigracji Polskiej w Londynie w zainicjowała uroczysty cykl rocznych obchodów