Pinterest • Światowy katalog pomysłów

NEOGOTYK> styl w architekturze, początkowo służył do budowy wiejskich siedzib i pawilonów parkowych. Z czasem zaczęto budować również świątynie, gmachy użyteczności publicznej i rezydencje arystokracji. Neogotyk nawiązywał do form typowych dla sztuki gotyckiej.

2

Juliusz Słowacki (1809-1849), polski poeta, dramatopisarz. Jeden z najwybitniejszych twórców romantycznych, nazywany - obok A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego - "wieszczem". Do wielkich dramatów Słowackiego zaliczają się m.in.: Kordian, Balladyna, Sen srebrny Salomei, Zawisza Czarny

2

Malarze romantyczni dążyli do zachowania indywidualizmu i dlatego nie wytworzyli jednolitego stylu. Istotą malarstwa tego okresu są emocje, silne namiętności i nieograniczona wyobraźnia artysty.

1

MISTYCYZM - zakłada możliwość duchowego kontaktu z bóstwem i istotami pozaziemskimi.

1

MESJANIZM> wybitne jednostki bądź cały naród ma misję zbawienia świata poprzez ofiarę, cierpienia. Twórcą odmiany XIX wieku jest Polak, Adam Mickiewicz. Polska staje się mesjaszem, Chrystusem europy ( tak uważano w Polsce).

1

ORIENTALIZM> nawiązanie do budownictwa, sztuki i sposobów oraz tematów, ogólnie wszystkich rzeczy związanych ze wschodem.

1

LUDOWOŚĆ> Ludowość jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech światopoglądu romantyków, którzy – zmęczeni nachalną indoktrynacją nowości – postanowili zwrócić się ku korzeniom ludowym.

1

IRRACJONALIZM> "Rzeczywistości nie da się poznać w realny sposób"

1

INDYWIDUALIZM> wiara w niepowtarzalność, nieprzeciętność każdej jednostki

1
1

Aleksander Fredro (1793-1876) komediopisarz, bajkopisarz, pamiętnikarz, poeta. Jego najważniejsze dzieła: - Pan Geldhab (1818), - Mąż i żona (1821), - Cudzoziemszczyzna (1822), - Śluby panieńskie (1826-1827), - Zemsta (1832-1833), - Dożywociu (1835), - Panu Jowialskim (1832), - Wychowanka (1854-1855).

1