Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Pozytywizm

Powtórki
26 Piny25 Obserwujący

PRACA ORGANICZNA - pozytywiści uznawali pracę za jedną z najważniejszych dziedzin działalności człowieka. Głównym założeniem pracy organicznej było postrzeganie społeczeństwa jako jednego wspólnego organizmu. Wszyscy obywatele powinni zatem pracować dla dobra ogółu.

3
1

Przypięte z

zs-jablonna-lacka.republika.pl

NATURALIZM> Dla dzieł powstałych w tym okresie charakterystyczne jest ukazywanie ciemnych stron życia, takich jak bieda, brzydota, czy choroba.

1

Przypięte z

ciekawostkihistoryczne.pl

Utylitarizm - postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku, kierunek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku, według którego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być największe szczęście największej liczby istot żywych.

1

Zapisane przez

Julia Szewc

Nowela - krótki, jednowątkowy utwór epicki. Jej akcja jest wyraźnie zarysowana, rozwija się bez przeszkód w kierunku mocno zaznaczonego punktu kulminacyjnego, a następnie zmierza do puenty.

1

"Het vest" (Bolesław Prus)

poolseliteratuur.nl

MALARSTWO HISTORYCZNE> za najwybitniejszego przedstawiciela tego kierunku uważany jest Jan Matejko. Obrazy o tej tematyce odegrały ważną rolę w umacnianiu świadomości narodowej Polaków pod zaborami.

1

Przypięte z

google.pl

EKLEKTYZM> polega na łączeniu w jednej budowli elementów charakterystycznych dla różnych stylów. Za najsłynniejszy obiekt architektoniczny tamtych czasów uważa się paryską Wieżę Eiffla.

1

Przypięte z

google.pl

ood 1864 r. do 1895 r.

1

Przypięte z

cgfaonlineartmuseum.com

REALIZM> W pozytywizmie artyści dążyli do odwzorowania rzeczywistości. Ulubionym tematem malarzy stały się wówczas codzienne sprawy prostych ludzi.

1

Przypięte z

google.pl

PRACA U PODSTAW> zakładała niesienie pomocy ludziom z najniższych warstw społecznych, będących podstawą narodu.

1

Gaś światło! Pomysł #44 « Sprytne pomysły

sprytnepomysly.pl

UTYLITARYZM> najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być największe szczęście największej liczby istot żywych. Programem utylitarystów jest próba obiektywnego ustalenia zasad działań przynoszących pozytywne i negatywne efekty. Podstawowym kryterium rozróżniania działań pozytywnych i negatywnych stała się dla utylitarystów zasada użyteczności.

1

Przypięte z

ecsmedia.pl