Młoda Polska -  polska odmiana modernizmu w literaturze, muzyce i sztuce polskiej przypadającego na lata 1891–1918. Nazwa tego prądu artystycznego jest analogiczna do np. Młodych Niemiec lub Młodej Skandynawii.

Stanis& Wyspia& Polish playwright, poet, architect, painter, prolific self-portraitist

Wybitni twórcy:  Claude Monet, Paul Gaugin, Władysław Podkowiński, Józeg Pankiewicz, Alfons Mucha oraz Stanisław Wyspiański

Young Poland and Boy Mloda Polska

INTUICJONIZM> Jego głównym twórcą jest Henri Bergson. Stwierdził, że bezustannie zmieniającą się rzeczywistość można poznawać tylko dzięki intuicji.  W jego pojęciu intuicja ma naturę organiczną, równą rzeczom poznawanym, a jej przedmiotem jest rzeczywistość wewnętrzna. W tym zakresie poprzednikami Bergsona byli: Blaise Pascal, święty Augustyn, Plotyn, John Henry Newman.

Creative Evolution: French Philosopher Henri Bergson on Intuition vs. the Intellect

Symbol to pojedynczy motyw lub układ motywów ( postać, przedmiot lub zdarzenie ) mający w dziele sztuki znaczenie ukryte.

bofransson: “ Portrait of Eliza Parenska Stanislaw Wyspianski - 1905 ”

Syntezja to rodzaj metafory charakterystyczny dla poezji symbolicznej. Polega na łączeniu ze sobą i przekształceniu różnych wrażeń zmysłowych. Odmianą sytnezji jest tzw. barwne słyszenie- przedstawienie dźwięków za pomocą określeń kolorów ( błętkitna cisza ) lub opisywanie zapachu poprzez barwy ( zielony zapach wody )

Syntezja to rodzaj metafory charakterystyczny dla poezji symbolicznej. Polega na łączeniu ze sobą i przekształceniu różnych wrażeń zmysłowych. Odmianą sytnezji jest tzw. barwne słyszenie- przedstawienie dźwięków za pomocą określeń kolorów ( błętkitna cisza ) lub opisywanie zapachu poprzez barwy ( zielony zapach wody )

Typowe dzieła: secesyjne elementy dekoracyjne, malarstwo symboliczne i impresjonistyczne, sztuka użytkowa.

Jacek Malczewski - Self-portrait

Cechy charakterystyczne dla sztuki: dekoracyjność, efektywność, inspiracja sztuką ludową, ekscentryczność.

Cechy charakterystyczne dla sztuki: dekoracyjność, efektywność, inspiracja sztuką ludową, ekscentryczność.

Artur Shopenhauer: ,, Świat jest padołem nieszczęść i płaczu. ''

Artur Shopenhauer: ,, Świat jest padołem nieszczęść i płaczu. ''

Henri Begson : ,, Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. ''

Henri Bergson (October 1859 - January French author and philosopher and winner of the Nobel Prize for Literature in

Stefan Żeromski ,, Syzyfowe prace '' . W Syzyfowych pracach autor na podstawie własnych doświadczeń z dzieciństwa i lat młodzieńczych przedstawił obraz szkoły w rosyjskim Królestwie Polskim i walkę polskiej młodzieży z rusyfikacją.

“I am the one constant obstacle to my own momentum.

FILISTER> Mieszczanin, którego oskarżano o przestarzałe, nietolerancyjne poglądy i obłudną moralność.

FILISTER> Mieszczanin, którego oskarżano o przestarzałe, nietolerancyjne poglądy i obłudną moralność.

BOHEMA> Skupiały one przedstawicieli wielu dziedzin twórczości : poetów, dramaturgów, malarzy, aktorów. Wyznawali oni zasadę sztuka dla sztuki. Zachowanie cyganerii ( inna nazwa bohemy) odbierane było jako swoisty bunt obyczajowy wymierzony przeciwko filistrom.

Let's meet and talk about topics from philosophy to misosophy, politics to economics, religion to atheism. Let's pick questions and dwell on them together

Stanisław Wyspiański - tworzył w epoce Młodej Polski. Bywa nazywany czwartym wieszczem polskim. Dorobek artystyczny Wyspiańskiego jest bardzo szeroki i obejmuje dzieła różnego typu: malarstwo (rysunki, szkicowniki, obrazy olejne, pastele) przedstawiające widoki Krakowa, portrety i autoportrety, rośliny, projekty witraży i malowideł, ilustracje; grafika; projekty mebli i wnętrz; architektoniczny projekt zabudowy Wawelu; dramaty, wiersze i inne.

Stanis& Wyspia& Polish playwright, poet, architect, painter, prolific self-portraitist

"Ze szkoły wojennej życia. Co mnie nie zabija, to czyni mnie silniejszym" Fryderyk Nietzsche

"Ze szkoły wojennej życia. Co mnie nie zabija, to czyni mnie silniejszym" Fryderyk Nietzsche

Pinterest
Search