Literatura wojny i okupacji

Bohaterowie literaccy, problematyka, interpretacje, autorzy
Pianista ( film ) Romana Polańskiego przedstawiający życie polskiego, żydowskiego pianisty w czasie wojny. W lipcu 1942 roku zaczyna się wywóz Żydów do obozów pracy. Szpilmana w ostatniej chwili ratuje żydowski policjant, który go rozpoznaje i pokazuję drogę ucieczki z Umschlagplatz.

Pianista ( film ) Romana Polańskiego przedstawiający życie polskiego, żydowskiego pianisty w czasie wojny. W lipcu 1942 roku zaczyna się wywóz Żydów do obozów pracy. Szpilmana w ostatniej chwili ratuje żydowski policjant, który go rozpoznaje i pokazuję drogę ucieczki z Umschlagplatz.

Syberia. Miejsce wysiedleń wykładowców, nauczycieli, duchownych oraz artystów od listopada 1939 roku.

Syberia. Miejsce wysiedleń wykładowców, nauczycieli, duchownych oraz artystów od listopada 1939 roku.

Zbrodnia katyńska – kwalifikowane jako zbrodnia komunistyczna rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD.  Nawiązanie do "Kolędy Katyńskiej" autorstwa Kazimiery Iłłakowiczównej .

Zbrodnia katyńska – kwalifikowane jako zbrodnia komunistyczna rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. Nawiązanie do "Kolędy Katyńskiej" autorstwa Kazimiery Iłłakowiczównej .

Poezja lagrowa (poezja obozowa) – wiersze, które pisane były przez więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady (Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Mauthausen i innych), a także hitlerowskich więzień (Pawiak, Zamek w Lublinie, Pińczów). W Polsce poezja lagrowa jest też określana mianem literatury pieców krematoryjnych lub literatury czasów pogardy. Autorzy opisywali rzeczywistość obozową, ale również związane z nią uczucia takie jak strach lub…

Poezja lagrowa (poezja obozowa) – wiersze, które pisane były przez więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady (Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Mauthausen i innych), a także hitlerowskich więzień (Pawiak, Zamek w Lublinie, Pińczów). W Polsce poezja lagrowa jest też określana mianem literatury pieców krematoryjnych lub literatury czasów pogardy. Autorzy opisywali rzeczywistość obozową, ale również związane z nią uczucia takie jak strach lub…

Getto - odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać.W krajach okupowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej władze okupacyjne tworzyły zamknięte i strzeżone getta, w których przymusowo osiedlano ludność żydowską z danego terenu. Getta te były zazwyczaj otoczone strzeżonym od zewnątrz murem i całkowicie zależne od dostaw żywności oraz energii.

Getto - odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać.W krajach okupowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej władze okupacyjne tworzyły zamknięte i strzeżone getta, w których przymusowo osiedlano ludność żydowską z danego terenu. Getta te były zazwyczaj otoczone strzeżonym od zewnątrz murem i całkowicie zależne od dostaw żywności oraz energii.

Propaganda – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów). Propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców do przyjęcia określonych treści.

Propaganda – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów). Propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców do przyjęcia określonych treści.

Trzech przyjaciół - Jan "Rudy" Bytnar, Aleksy"Alek" Dawidowski i Tadeusz"Zośka" Zawadzki - kończą  warszawskie liceum im. S. Batorego -zdali maturę. Wszyscy należą do 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Jesienią wybucha wojna. Ani jeden z nich nie ma wątpliwości, gdzie jest ich miejsce i jakie mają obowiązki. W okupowanej przez Niemców Warszawie prowadzą walkę konspiracyjną w ramach Małego Sabotażu, potem walczą w Grupach Szturmowych.

Trzech przyjaciół - Jan "Rudy" Bytnar, Aleksy"Alek" Dawidowski i Tadeusz"Zośka" Zawadzki - kończą warszawskie liceum im. S. Batorego -zdali maturę. Wszyscy należą do 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Jesienią wybucha wojna. Ani jeden z nich nie ma wątpliwości, gdzie jest ich miejsce i jakie mają obowiązki. W okupowanej przez Niemców Warszawie prowadzą walkę konspiracyjną w ramach Małego Sabotażu, potem walczą w Grupach Szturmowych.

303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki – pododdział lotnictwa myśliwskiego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.Dywizjon 303 zaliczany jest do najlepszych jednostek myśliwskich II wojny światowej. Dzieje dywizjonu 303 w czasie Bitwy o Anglię opisał w książce Dywizjon 303 Arkady Fiedler

303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki – pododdział lotnictwa myśliwskiego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.Dywizjon 303 zaliczany jest do najlepszych jednostek myśliwskich II wojny światowej. Dzieje dywizjonu 303 w czasie Bitwy o Anglię opisał w książce Dywizjon 303 Arkady Fiedler

Tadeusz Różewicz - poeta, dramaturg, prozaik. Należał do pokolenia Kolumbów. Debiutował w prasie jeszcze przed wojną. W latach 1943-1944r. należał do oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znane zbiory wierszy Różewicza, to min. "Matka odchodzi" i "Wyjście".

Tadeusz Różewicz - poeta, dramaturg, prozaik. Należał do pokolenia Kolumbów. Debiutował w prasie jeszcze przed wojną. W latach 1943-1944r. należał do oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znane zbiory wierszy Różewicza, to min. "Matka odchodzi" i "Wyjście".

Lagry- obozy koncentracyjne zakładane przez Niemców  Łagry- obozy koncentracyjne zakładane przez związek radziecki

Lagry- obozy koncentracyjne zakładane przez Niemców Łagry- obozy koncentracyjne zakładane przez związek radziecki

Pinterest
Szukaj