Najważniejsze cytaty "Marność nad marnościami i wszystko marność", "Podmuch marność". -rozwija się życie dworskie - człowiek jest niestabilny,gdyż nie znajduje w niczym rozdarnego roztarcia. Cechy charakterystyczne: niepokój i wewnętrzne roztarcie

Caravaggio - Davide con la testa di Golia ("David with the Head of Goliath")

Wybitni twórcu: Caravaggio, Peter Paul Rubens, Diego Velazuquez.

Santa Croce, Lecce's premier over the top facade in a town of over the top facades

Sarmatyzm Było to zjawisko kulturowe charakterystyczne wyłącznie dla polskiego baroku. Wiązało się ze światopoglądem żyjącej w XVII wieku szlachty. Ideologia ta obejmowała zarówno życie codzienne, jak i uroczystości, w których szlachta brała udział. Wytworzyły się charakterystyczne obyczaje, stroje, zapatrywania, jak i dzieła sztuki. Jedną z cech języka literatury sarmackiej były makaronizmy, czyli długie wstawki w obcych językach.

Sarmatyzm Było to zjawisko kulturowe charakterystyczne wyłącznie dla polskiego baroku. Wiązało się ze światopoglądem żyjącej w XVII wieku szlachty. Ideologia ta obejmowała zarówno życie codzienne, jak i uroczystości, w których szlachta brała udział. Wytworzyły się charakterystyczne obyczaje, stroje, zapatrywania, jak i dzieła sztuki. Jedną z cech języka literatury sarmackiej były makaronizmy, czyli długie wstawki w obcych językach.

Typowe dzieła: dynamiczne kompozycje rzeźbiarskie i malarskie oraz ogromne kościoły i pałace o bogatym zdobieniu płaskorzeźbami oraz posągami.

Typowe dzieła: dynamiczne kompozycje rzeźbiarskie i malarskie oraz ogromne kościoły i pałace o bogatym zdobieniu płaskorzeźbami oraz posągami.

Cechy charakterystyczne: dekoracyjność, efektywność, niezwykłe oraz zaskakujące pomysły, kontrasty barwne, efekty swietlne, dramatyczne napięcia i ekspresja

(Romantic Things to do in Rome – 6 Breathtaking Views) St. Peter’s Basilica - an Exciting Love in the Smallest State In the World

Barok - w  epoce tej wykształciły się dwa zasadnicze nurty myślowe, które legły u podstaw oświecenia: racjonalizm, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze umysłu oraz empiryzm, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom, doświadczeniu.

Christ appearing to Saint Peter on the Appian Way (Domine, Quo Vadis?), by Annibale Carracci

Kartezjusz Francuski uczony i filozof Kartezjusz, żył w latach 1596-1650. Jego poglądy wywodziły się z myśli renesansowej, jednocześnie od niej odbiegając. Był zwolennikiem racjonalizmu – poglądu, według którego najważniejszy w procesie poznawania przez człowieka otaczającej go rzeczywistości jest jego rozum. Podstawą filozofii Kartezjusza było „myślę, więc jestem”.

"It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well." René Descartes, Discourse on the Method. / "I think, therefore I am." René Descartes, Discourse on the Method.

Retoryka  umiejętność przemawiania. Zgodnie z tym podstawowym znaczeniem terminu, uczy ona artystycznej budowy wypowiedzi w mowie i piśmie. Z czasem ta zarodkowa idea rozrosła się w specjalną dziedzinę nauki, stała się sztuką oraz ideałem życiowym a nawet filarem kultury antycznej

Retoryka umiejętność przemawiania. Zgodnie z tym podstawowym znaczeniem terminu, uczy ona artystycznej budowy wypowiedzi w mowie i piśmie. Z czasem ta zarodkowa idea rozrosła się w specjalną dziedzinę nauki, stała się sztuką oraz ideałem życiowym a nawet filarem kultury antycznej

Jan Andrzej Morsztyn ,, Desperacyja '' . Uczestnikami dialogu są: miłość, gniew, fortuna, czas oraz podmiot liryczny. Podmiot liryczny mówi o swojej skomplikowanej sytuacji uczuciowej, jakiej doświadcza. Jest nieszczęśliwie zakochany, cierpi, bo jego miłość nie jest odwzajemniona.

Jan Andrzej Morsztyn ,, Desperacyja '' . Uczestnikami dialogu są: miłość, gniew, fortuna, czas oraz podmiot liryczny. Podmiot liryczny mówi o swojej skomplikowanej sytuacji uczuciowej, jakiej doświadcza. Jest nieszczęśliwie zakochany, cierpi, bo jego miłość nie jest odwzajemniona.

Poezja dworska miała skłaniać do refelksji oraz zachwycać odbiorcę. Pełniła także funkcję rozrywkową na dworach np. dla uatrakcyjnienia uczty.

Poezja dworska miała skłaniać do refelksji oraz zachwycać odbiorcę. Pełniła także funkcję rozrywkową na dworach np. dla uatrakcyjnienia uczty.

Kontrast – zabieg stylistyczny polegający na przedstawieniu pewnego zjawiska poprzez ukazanie na tle lub obok zjawiska zupełnie odmiennego. Takie zestawienie przeciwieństw służy uwydatnieniu cech charakterystycznych opisywanego zjawiska czy obiektu.

Kontrast – zabieg stylistyczny polegający na przedstawieniu pewnego zjawiska poprzez ukazanie na tle lub obok zjawiska zupełnie odmiennego. Takie zestawienie przeciwieństw służy uwydatnieniu cech charakterystycznych opisywanego zjawiska czy obiektu.

Blaise Pascal ,, Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. ''

Blaise Pascal ( 19 June 1623 – 19 August was a French mathematician, physicist, inventor, writer and Catholic philosopher. He was a child prodigy who was educated by his father, a tax collector in Rouen.

Kontrreformacja nurt w Kościele katolickim, który był okresem odnowy zapoczątkowanym soborem trydenckim oraz zakończonym wraz z wojną trzydziestoletnią. Czasami jest on uznawany za odpowiedź na reformację.

clergy is the body of all people ordained for religious duties, especially in the Christian Church.

Pinterest
Search