Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Barok - w epoce tej wykształciły się dwa zasadnicze nurty myślowe, które legły u podstaw oświecenia: racjonalizm, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze umysłu oraz empiryzm, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom, doświadczeniu.

1

Przypięte z

signum-crucis.tumblr.com

Wybitni twórcu: Caravaggio, Peter Paul Rubens, Diego Velazuquez.

1

Przypięte z

paradoxplace.com

Typowe dzieła: dynamiczne kompozycje rzeźbiarskie i malarskie oraz ogromne kościoły i pałace o bogatym zdobieniu płaskorzeźbami oraz posągami.

1

Zapisane przez

Julia Szewc

Cechy charakterystyczne: dekoracyjność, efektywność, niezwykłe oraz zaskakujące pomysły, kontrasty barwne, efekty swietlne, dramatyczne napięcia i ekspresja

1

Przypięte z

en.wikipedia.org

Najważniejsze cytaty "Marność nad marnościami i wszystko marność", "Podmuch marność". -rozwija się życie dworskie - człowiek jest niestabilny,gdyż nie znajduje w niczym rozdarnego roztarcia. Cechy charakterystyczne: niepokój i wewnętrzne roztarcie

1
1

Przypięte z

buzzfeed.com

Od końca XVI w. do połowy XVIII w.

1

Polska architektura sakralna w baroku

barok.com.pl

Retoryka umiejętność przemawiania. Zgodnie z tym podstawowym znaczeniem terminu, uczy ona artystycznej budowy wypowiedzi w mowie i piśmie. Z czasem ta zarodkowa idea rozrosła się w specjalną dziedzinę nauki, stała się sztuką oraz ideałem życiowym a nawet filarem kultury antycznej

Zapisane przez

Julia Szewc

Sarmatyzm Było to zjawisko kulturowe charakterystyczne wyłącznie dla polskiego baroku. Wiązało się ze światopoglądem żyjącej w XVII wieku szlachty. Ideologia ta obejmowała zarówno życie codzienne, jak i uroczystości, w których szlachta brała udział. Wytworzyły się charakterystyczne obyczaje, stroje, zapatrywania, jak i dzieła sztuki. Jedną z cech języka literatury sarmackiej były makaronizmy, czyli długie wstawki w obcych językach.

Przypięte z

google.pl

Malarstwo- Nowością, jaką wprowadził Barok w dziedzinie malarstwa, było pokrycie ścian rozległą, iluzjonistyczną dekoracją malarską. Miała ona optycznie powiększać pomieszczenie, dawać wrażenie, iż mury się rozszerzają.Typowa dla Baroku była też chęć łączenia różnych dziedzin sztuki.Pokazywały np. wydarzenia z życia świętych, władców, herosów, postaci mityczne i mitologiczne, zawsze jednak rozgrywały się w podobnym otoczeniu. Stale towarzyszyły im strzeliste budowle, aniołowie

Przypięte z

artcuratorforkids.com

Jan Andrzej Morsztyn ,, Desperacyja '' . Uczestnikami dialogu są: miłość, gniew, fortuna, czas oraz podmiot liryczny. Podmiot liryczny mówi o swojej skomplikowanej sytuacji uczuciowej, jakiej doświadcza. Jest nieszczęśliwie zakochany, cierpi, bo jego miłość nie jest odwzajemniona.

Zapisane przez

Julia Szewc