Sylwia Laskowska
Więcej pomysłów od użytkownika Sylwia
Ciekawa animacja na blogu jak wykorzystać dłoń ręki w matematyce? Może nam pomóc w zapamiętaniu wartości funkcji trygonometrycznych sinus i cosinus dla kąta 0◦, 30◦, 45◦, 60◦, 90◦.

Ciekawa animacja na blogu jak wykorzystać dłoń ręki w matematyce? Może nam pomóc w zapamiętaniu wartości funkcji trygonometrycznych sinus i cosinus dla kąta 0◦, 30◦, 45◦, 60◦, 90◦.

Jaki znak <, >, = można wpisać w miejsce znaku zapytania w równaniu |CD| ..?.. r₁+r₂+r₃? Jeżeli w trójkącie prostokątnym ABC z wierzchołka kąt prostego C poprowadzimy wysokość CD, to podzieli nam ten trójkąt na dwa trójkąty prostokątne ADC i BDC. Wysokość CD jest (<, >, = ) sumie promieni okręgów wpisanych w trójkąt ABC, trójkąt ADC, trójkąt BDC? Mathematics: What (<, >, =)  instead of the question mark can be placed in the equation |CD| ..?..  r₁+r₂+r₃

Jaki znak <, >, = można wpisać w miejsce znaku zapytania w równaniu |CD| ..?.. r₁+r₂+r₃? Jeżeli w trójkącie prostokątnym ABC z wierzchołka kąt prostego C poprowadzimy wysokość CD, to podzieli nam ten trójkąt na dwa trójkąty prostokątne ADC i BDC. Wysokość CD jest (<, >, = ) sumie promieni okręgów wpisanych w trójkąt ABC, trójkąt ADC, trójkąt BDC? Mathematics: What (<, >, =) instead of the question mark can be placed in the equation |CD| ..?.. r₁+r₂+r₃