Ulla Molin's favourites - Conifers

Conifers provide a calm, neutral background for flowering plants. In Swedish garden design these plants are important during the winter as, unlike many other plants, they remain green. / Barrväxter utgör en lugn och neutral bakgrund till blommande växter. I svensk trädgårdsdesign är dessa växter betydelsefulla under vinterhalvåret då de till skillnad från många andra växter är vintergröna.
5 Pins143 Followers
Juniperus horizontalis - amerikansk kryp-en

Juniperus horizontalis 'Wiltonii' (J.

Chamaecyparis - cypress (olika arter och sorter)

Chamaecyparis - cypress (olika arter och sorter)

Juniperus chinensis - kinesisk en ('Pfitz')   Foto: HansOtto Tengrud

Juniperus chinensis - kinesisk en ('Pfitz') Foto: HansOtto Tengrud

Taxus x media- hybrididegran

Taxus x media- hybrididegran

Pinterest
Search