Dobry prezent na dzień Dziecka dla ucznia kl. 4 i wyżej.Ćwicząc tylko 15 minut dziennie: zwiększysz zdolność zapamiętywania tekstów, znaków, obrazów, numerów telefonów, terminów, imion, twarzy, skrócisz czas potrzebny na zapamiętanie informacji, wzrośnie Twoja zdolność jej długoterminowego przechowywania.

Dobry prezent na dzień Dziecka dla ucznia kl. 4 i wyżej.Ćwicząc tylko 15 minut dziennie: zwiększysz zdolność zapamiętywania tekstów, znaków, obrazów, numerów telefonów, terminów, imion, twarzy, skrócisz czas potrzebny na zapamiętanie informacji, wzrośnie Twoja zdolność jej długoterminowego przechowywania.

Sprachcaffe. Obozy językowe za granicą - język francuski.

Sprachcaffe. Obozy językowe za granicą - język francuski.

Technik usług kosmetycznych - Kielce.Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły średniej, podanie, zaświadczenie lekarskie, 4 fotografie, kserokopia dowodu osobistego). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nauka trwa 4 semestry. Słuchacz nabywa wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną do osiągnięcia uzyskania tytułu technika usług kosmetycznych.

Technik usług kosmetycznych - Kielce.Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły średniej, podanie, zaświadczenie lekarskie, 4 fotografie, kserokopia dowodu osobistego). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nauka trwa 4 semestry. Słuchacz nabywa wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną do osiągnięcia uzyskania tytułu technika usług kosmetycznych.

bezpieczne place zabaw

bezpieczne place zabaw

Technik usług kosmetycznych - dobry zawód. Nauka trwa 2 lata w medycznej szkole Omega.

Technik usług kosmetycznych - dobry zawód. Nauka trwa 2 lata w medycznej szkole Omega.

Technik informatyk - w dwa lata zdobędziesz poszukiwany zawód bez kończenia długotrwałych i trudnych wyższych studiów

Technik informatyk - w dwa lata zdobędziesz poszukiwany zawód bez kończenia długotrwałych i trudnych wyższych studiów

Opiekun medyczny - nowy bardzo potrzebny zawód dla starzejącego sie społeczeństwa Polski i Europy

Opiekun medyczny - nowy bardzo potrzebny zawód dla starzejącego sie społeczeństwa Polski i Europy

Platforma rozwoju osobistego Bogatyumysl.pl

Platforma rozwoju osobistego Bogatyumysl.pl

Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla dzieci Promyk     tel.: 731 71 71 72 ul. Słoneczna 50, Warszawa

Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny dla dzieci Promyk tel.: 731 71 71 72 ul. Słoneczna 50, Warszawa

Pinterest
Szukaj