Sophie le Boursier

Sophie le Boursier

„Ci co śnią za dnia, wiedzą o wielu rzeczach niedostępnych dla tych, co śnią tylko nocą.” - Edgar Allan Poe