a group of people standing next to each other in front of buildings and flags on the street
Sztandary
Sztandar Towarzystwa Gimnastycznego Sokół II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Pierwszy sztandar w kraju po ożywieniu Sokolstwa P...
Sztandar Towarzystwa Gimnastycznego Sokół II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Pierwszy sztandar w kraju po ożywieniu Sokolstwa P...
Sztandary
Sztandar Towarzystwa Gimnastycznego Sokół II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Pierwszy sztandar w kraju po ożywieniu Sokolstwa P...
Sztandar Towarzystwa Gimnastycznego Sokół II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Pierwszy sztandar w kraju po ożywieniu Sokolstwa P... Jumpers, Sweaters, Christmas Sweaters
Sztandary
Sztandar Towarzystwa Gimnastycznego Sokół II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Pierwszy sztandar w kraju po ożywieniu Sokolstwa P...