Po­mnik Po­wstań­ców Ślą­skich w Ka­to­wi­cach po­sta­wio­ny 1967 r. to naj­więk­szy i naj­cięż­szy po­mnik w Pol­sce. Ma formę trzech or­lich skrzy­deł sym­bo­li­zu­ją­cych trzy po­wsta­nia ślą­skie z lat 1919-1920-1921, na pio­no­wych skar­pach od stro­ny ka­to­wic­kie­go ronda wid­nie­ją nazwy miej­sco­wo­ści - pól bi­tew­nych.

Po­mnik Po­wstań­ców Ślą­skich w Ka­to­wi­cach po­sta­wio­ny 1967 r. to naj­więk­szy i naj­cięż­szy po­mnik w Pol­sce. Ma formę trzech or­lich skrzy­deł sym­bo­li­zu­ją­cych trzy po­wsta­nia ślą­skie z lat 1919-1920-1921, na pio­no­wych skar­pach od stro­ny ka­to­wic­kie­go ronda wid­nie­ją nazwy miej­sco­wo­ści - pól bi­tew­nych.

Śląsk jest polski, po raz kolejny – 95. rocznica wybuchu II Powstania Śląskiego

Śląsk jest polski – 96 lat temu wybuchło I Powstanie Śląskie

Piekary Sląskie, Kopiec wyzwolenia

Piekary Sląskie, Kopiec wyzwolenia

Powstania Śląskie kapsel (z obiegu)

Powstania Śląskie kapsel (z obiegu)

Pinterest
Search