More ideas from Andrzej

Eastern Europe

Josef Burg (c) Andrzej Polec

Josef Burg (c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

Czernowitz 2005 (c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

Lew Salmonowicz Sluzman from Kaunas (c) Andrzej Polec

Lew Salmonowicz Sluzman from Kaunas (c) Andrzej Polec

Fejgele Fania Davidowicz Livshits (c) Andrzej Polec

Fejgele Fania Davidowicz Livshits (c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

Echil Josifowicz Leiberfarb (c) Andrzej Polec

Czernowitz, Ichil Josifowicz Leiberfarb 2005 (c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec

(c) Andrzej Polec