i słynny Pałac Łazieńkowski, "Na Wodzie"; u schyłku XVII wieku na zlecenie marszałka Stanisława Lubomirskiego Tylman z Gameren wzniósł pierwszy pałac na wyspie; W XVIII wieku budowla stała się własnością królewską i w 2 poł. stulecia (1788) Stanisław August Poniatowski zarządził przebudowę, której dokonał Dominik Merlini przy pomocy Jana Christiana Kamsetzera.

Dominik Merlini – pałac Na wodzie

Piaseczno Szpilowski

Piaseczno Szpilowski

Piaseczno Szpilowski

Piaseczno Szpilowski

element kompleksu warszawskich Łazienek, Teatr na Wyspie, 2 poł. XVIII wieku; można dopatrywać się nawiązań do willi Hadriana; kompleks teatralny z widownią, sceną, kanałem oraz garderobą realizował niestrudzony Dominik Merlini

element kompleksu warszawskich Łazienek, Teatr na Wyspie, 2 poł. XVIII wieku; można dopatrywać się nawiązań do willi Hadriana; kompleks teatralny z widownią, sceną, kanałem oraz garderobą realizował niestrudzony Dominik Merlini

Królikarnia, recepcja palladianizmu i silna inspiracja Villą Rotondą spod Vincenzy; projektował ją Dominik Merlini, dziś znajduje się tam Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego

Królikarnia-Palast in Warschau.

Biały Domek w migawkach; bryła i wnętrze; Dominik Merlini

Biały Domek w migawkach; bryła i wnętrze; Dominik Merlini

Pinterest
Search