SĄDECKIE - architektura sakralna

Architektura sakralna na Sądecczyźnie - cerkwie, kościoły, kapliczki
Klasztor ss. Klarysek w Starym Sączu, fot. K. Bańkowski

Klasztor ss. Klarysek w Starym Sączu, fot. K. Bańkowski

Kościół w Ptaszkowej | The Church in Ptaszkowa, fot. A. Klimkowski

Kościół w Ptaszkowej | The Church in Ptaszkowa, fot. A. Klimkowski

Cerkiew w Krynicy-Słotwinach, fot. K. Bańkowski

Cerkiew w Krynicy-Słotwinach, fot. K. Bańkowski

Drewniana Cerkiew pw. Św. Michała Archanioła w Dubnem z 1863 r. fot. A. Klimkowski

Drewniana Cerkiew pw. Św. Michała Archanioła w Dubnem z 1863 r. fot. A. Klimkowski

Ołtarz Papieski w Starym Sączu, fot. K. Bańkowski

Ołtarz Papieski w Starym Sączu, fot. K. Bańkowski

Drewniana cerkiew pw. Św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (1604-1606), w czerwcu 2013 r. wpisana na Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, fot. J. Wańczyk

Drewniana cerkiew pw. Św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (1604-1606), w czerwcu 2013 r. wpisana na Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, fot. J. Wańczyk

Pinterest
Szukaj