Ryta Grechuta

Ryta Grechuta

rozpuszczam włosy i grzeszę w myślach, w ukryciu nocy i w snach.