Ryszard Sowinski

Ryszard Sowinski

W lesie myślę o biznesie, a w biznesie o lesie...