Romuald Piekarski

Romuald Piekarski

Żonaty z Dorotą, mają synów