Naruto, Sakura, Yamato e Sai Naruto Uzumaki, Naruto Sasuke Sakura, Sarada Uchiha, Gaara, Yamato Naruto, Narusaku, Sakura Haruno, Naruto Comic, Anime Naruto

Sasusaku forever

Hi, I am Lily. Posting random things mostly anime related. Also big fan of kpop, books and tv series. Enjoy 🥰